Atlas lokomotiv Atlas lokomotiv
Vítejte na Atlasu lokomotiv,
nejrozsáhlejším přehledu lokomotiv na českém internetu!
Přehled elektrických lokomotiv.
Aktuálně obsahuje 38 řad hnacích vozidel.
Přehled elektrických jednotek.
Aktuálně obsahuje 7 řad hnacích vozidel.
Přehled motorových lokomotiv.
Aktuálně obsahuje 37 řad hnacích vozidel.
Přehled motorových vozů a jednotek.
Aktuálně obsahuje 17 řad hnacích vozidel.
AtlasLokomotiv.net nově na Facebooku!
Navštivte naši stránku a staňte se fanouškem.
AtlasLokomotiv.net na Facebooku

130 | E 479.0

 
130.037-5 ČD Cargo
Mezinárodní značení 91 54 7 130 xxx - x
Rok výroby 1977
Trakce elektrická stejnosměrná
Typ vozidla čtyřnápravová skříňová univerzální lokomotiva
Provozovatel ČD Cargo, SD - Kolejová doprava, OKD Doprava
Výkon 2 040 kW
Maximální rychlost 100 km/h
 

Vývoj a výroba

Vývoj nové techniky určené pro traťové elektrické lokomotivy ŠKODA II. generace byl pomalejší, než se očekávalo, a tak federální ministerstvo dopravy (FMD) objednalo na rok 1977 čtyřicet lokomotiv nové řady E 479.0 (130), tvořících jakýsi mezistupeň mezi I. a II. generací. Cena jedné lokomotivy tehdy činila přijatelných 3 200 000 Kčs. Kromě ČSD byl významným odběratelem i Severočeský hnědouhelný revír (dnes Severočeské Doly - Kolejová doprava), který si objednal čtrnáct strojů. Elektrifikace Kadaňsko-Tušimické dráhy, na které měly nové lokomotivy jezdit, se zdržela a všech čtrnáct lokomotiv bylo pronajato ČSD. Po dokončení elektrifikace byly do roku 1981 lokomotivy zase postupně vráceny.

Provoz

Určení

Lokomotivy byly konstruovány jako univerzální.

Dislokace

Z výroby byly lokomotivy dodány do LD Česká Třebová. Roku 2006 bylo několik lokomotiv přesunuto do DKV Ostrava. Po rozdělení ČD přešly všechny stroje řady 130 ČD pod ČD Cargo, do SOKV Ostrava. Společnost Severočeské Doly - Kolejová doprava své stroje deponuje v provozu Tušimice.

Nasazení

Pod křídly českotřebovského depa zajišťovaly lokomotivy řady 130 po dlouhá léta vozbu lehčích nákladních i osobních vlaků. Dnes se uplatňují takřka výhradně v nákladní dopravě. Společnost Severočeské Doly, resp. její odnož Kolejová doprava, používá lokomotivy této řady zejména v traťové službě k přepravě uhelných vlaků. Zatímco u ČSD (a následně ČD a ČD Cargo) se mnohočlenné řízení nepoužívalo, kromě souprav dvou lokomotiv v 80. letech, SD - Kolejová doprava tuto možnost využívá a některé lokomotivy provozuje trvale ve dvojicích, přezdívaných "Ufo". Oproti novějším lokomotivám řady 184 však vykazují výrazně horší hospodárnost. Z původního počtu 14 strojů provozuje důlní společnost pouhých 11 - lokomotiva 130.042-5 byla v roce 2004 prodána ČD, 130.043-3 byla zrušena po srážce se stavebním strojem Tatra UDS a konečně lokomotiva 130.049-0 byla prodána společnosti Viamont, která se v roce 2009 stala součástí OKD Doprava.

Spolehlivost, závady, údržba

Lokomotivy řady 130 se neřadí k nejspolehlivějším strojům, na dobu svého vzniku jsou totiž lokomotivy přetechnizované - vše se v řídicích obvodech kontroluje několikrát, což způsobuje vyšší poruchovost. Častým problémem lokomotiv jsou přeskoky na trakčních motorech a ztráta ventilace na trakčních motorech a rozjezdových odporech. Ke stejným problémům dochází i při jízdě se zeslabeným buzením trakčních motorů. Pokud jsou tlumiče ve špatném stavu, dochází k nárazům rámů podvozků na lokomotivní rám. Stav lokomotiv není uspokojivý, protože jízdní proběhy na střední opravy byly prodlouženy a navíc se tyto opravy kvůli finanční úspoře nekonají. Omezeny byly také vyvazovací opravy. Občas se provádí pouze oprava laku.

Rekonstrukce a modernizace

U Českých drah neprošly lokomotivy řady 130 zásadnější rekonstrukcí. Za zmínku stojí např. v rámci opravy provedená výměna odporů na lokomotivě 130.036-7 či nahrazení původního reléového nabíjecího regulátoru za nový elektronický typ. Na některých lokomotivách Severočeských dolů byl původní mechanický rychloměr nahrazen elektronickým rychloměrem UniControls Tramex.

Mechanická část

Lokomotivy jsou skříňového typu se dvěma koncovými stanovišti strojního personálu a centrální strojovnou. Lokomotivní skříň je ocelová svařovaná. Stanoviště jsou přístupná z obou stran. Na jedné bočnici jsou čtyři velká obdélníková okna, na druhé jsou také dvě tato okna a dvě malá obdélníková okna, nad nimiž je situována sekce odporníků. Vždy jedno okno na každé straně skříně je otevíratelné a umožňuje tak přirozenou ventilaci strojovny. Skříň se svým designem řadí ještě k I. generaci lokomotiv ŠKODA. Lokomotivy konstrukčně navazují na řadu 125.8. Původní sněhové pluhy, známé z řad 140, 141, 121-123 byly nahrazeny smetadly, ve spodní části spojenými lištou. Rovněž provedení tažného ústrojí již odpovídá traťovým lokomotivám II. generace. Rám skříně je pomocí čepů umístěných pevně v podvozku spojen se dvěma hnacími dvounápravovými podvozky II. generace s dvoustupňovým vypružením. Lokomotivní skříň je uložena na vinutých ocelových pružnicích sekundárního vypružení, které jsou doplněny hydraulickými tlumiči ve svislém i příčném směru. Primární odpružení zajišťují taktéž vinuté pružiny, celkem čtyři pružiny pro jedno dvojkolí. Dvojkolí hvězdicovitého typu jsou v rámu podvozku vedena svislými vodicími čepy. V rámu každého podvozku jsou pevně uloženy dva trakční motory s kloubovou spojkou ŠKODA, pohánějící dvojkolí soukolím s čelním ozubením. Brzdová soustava je tvořena ruční brzdou, samočinnou tlakovou brzdou systému DAKO DK-GP a přímočinnou brzdou. Ruční brzda působí na jedno dvojkolí přilehlého podvozku. Samočinná tlaková brzda je řízena dvěma brzdiči DAKO BS2, přímočinnou brzdu řídí dva brzdiče DAKO BP. Zdrojem tlakového vzduchu je dvojice elektricky poháněných šroubových kompresorů 3 DSK 100. Lokomotiva má dva hlavní vzduchojemy o objemu celkem 1 100 l (p = 10 bar) a dva pomocné vzduchojemy o celkovém objemu 240 l. Písty osmi brzdových válců o průměru 8" jsou spřaženy s brzdovými špalíky, brzdícími všechna čtyři dvojkolí oboustranně. Zásoba písku činí 320 kg.

Elektrická část

Na lokomotivě již jsou instalovány nové polopantografové sběrače, typické pro lokomotivy ŠKODA druhé generace. Lokomotiva je koncipována ještě jako odporníková, ale s modernější konstrukcí - byly použity fechralové odporníky umožňující libovolně dlouhou dobu jízdy na jednom stupni. Odporníky již nejsou volně usazeny na střeše stroje, jako tomu bylo na strojích 140, 141, 121, ale jsou uloženy v odporové skříni uprostřed horní části lokomotivy, podobně jako je tomu např. na lokomotivách řad 150 a 350. Řazení jízdních stupňů, tj. vyřazování jízdních stupňů, řazení trakčních motorů a šuntování provádí hlavní kontrolér s individuálně spínanými elektropneumatickými stykači. Hlavní kontrolér je ovládán kruhovým řídicím kontrolérem ze stanoviště strojvedoucího. Trakční motory jsou stejnosměrné sériové šestipólové stroje, vycházející z elektromotorů I. generace, ale patřičně zmodernizované. Řazení trakčních motorů je sériové a sérioparalelní. Palubní síť má napětí 48 V. Lokomotivy jsou vybaveny mnohočlenným řízením, umožňujícím vedení až čtyř spřažených lokomotiv jediným strojvedoucím. Novinkou bylo použití diagnostického systému.

Fotogalerie

130.019-3 ČD
130.019-3 ČD Rostoklaty
011 ČD
2005-06-23
© David Švestka

1024x768 px | 147 kB
 
130.021-9 ČD
130.021-9 ČD Bezpráví
010 ČD
2005-08-19
© David Švestka

1024x768 px | 160 kB
 
130.022-7 ČD
130.022-7 ČD Bezpráví
010 ČD
2005-08-19
© David Švestka

1024x768 px | 180 kB
 
130.037-5 ČD
130.037-5 ČD Rostoklaty
011 ČD
2005-04-22
© David Švestka

1024x768 px | 175 kB
 
130.039-1 ČD
130.039-1 ČD Bezpráví
010 ČD
2005-08-19
© David Švestka

1024x768 px | 147 kB
 
130.048-2 DNT
130.048-2 DNT Praha Sedlec
091 ČD
2005-08-30
© David Švestka

1024x768 px | 191 kB
 
130.050-8
130.050-8 Pardubice hl.n.

16.03. 2007
© Skutil Jan

2048x1536 | 485 kb
 

Technická fotodokumentace

Stanoviště strojvedoucího
Stanoviště strojvedoucího130.027-6 ČD
© David Švestka

1024x682 px | 275 kB
 
Typový výkres
Typový výkres 1024x500 px
75 kB
 
Technické údaje
VýrobceŠKODA Plzeň
Tovární označení79 E 1
Rok výroby1977
Vyrobeno ks54
Rozchod1 435 mm
Uspořádání pojezduBo'Bo'
Trakční systém3 kV=
Délka přes nárazníky17 210 mm
Délka skříně15 970 mm
Šířka2 940 mm
Výška se staženými sběrači4 640 mm
Pevný rozvor3 200 mm
Celkový rozvor11 370 mm
Vzdálenost otočných čepů8 170 mm
Minimální poloměr oblouku120 m
Služební hmotnost84,8 t
Max. hmotnost na nápravu21,2 t
Průměr nových dvojkolí1 250 mm
Průměr opotřebených dvojkolí1 180 mm
Nápravový převod1:2,89
Výkon / přetlak kompresoru120 m3/h / 10 bar
Regulace výkonuodporová
Typ trakčních motorů8 AL 4846 zT
Trvalý proud TM365 A
Hodinový proud TM420 A
Jmen. napětí na svorkách TM3 000/2 V
Trvalá tažná síla147 kN
Hodinová tažná síla179 kN
Maximální tažná síla228 kN
Trvalý výkon2 040 kW
Hodinový výkon2 340 kW
Trvalá rychlost49,9 km/h
Hodinová rychlost47,1 km/h
Maximální rychlost100 km/h
 
Přezdívky
Hrbatá, Velbloud
Podle vyvýšené sekce rozjezdového odporu na střeše lokomotivy.
 
Dislokace ČD Cargo (8/2008)
SOKV Ostrava
001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 039, 040, 042
Provozní | Čekající na zrušení | Zrušené | Historické
 
Dislokace SD - Kolejová doprava (1.4.2010)
Provoz Tušimice
041, 043, 044, 045, 046, 047, 048, 050, 051, 052, 053, 054
Provozní | Čekající na zrušení | Zrušené | Historické
 
Poslední aktualizace popisné části: 22.6.2010
Veřejné použití jakékoliv části této stránky je podmíněno uvedením zdroje.

Popis | Fotogalerie | Technická fotodokumentace | Technické údaje | Přezdívky | Dislokace
Rychlá navigace
Drážní vozidla Přehled vozidel v Atlasu Jak se řídí lokomotiva Značení hnacích vozidel Nátěry hnacích vozidel Nerealizovaná vozidla Typy drážních vozidel Kategorie vlaků ČD Konstrukce lokomotiv Pojezdy, podvozky Spalovací motory lokomotiv Přenosy výkonu Regulátory trakčního soustrojí Trakční motory Trakční transformátory Brzdová zařízení Stanoviště, strojovny Kontroléry, odporníky Trakční měniče Sběrače, odpojovače Hlavní vypínače, el. ochrany Lexikon pojmů O Atlasu lokomotiv Kontakt Použité prameny Partneři
ŽelPage Karosářské práce
Statistika