Atlas lokomotiv Atlas lokomotiv
Vítejte na Atlasu lokomotiv,
nejrozsáhlejším přehledu lokomotiv na českém internetu!
Přehled elektrických lokomotiv.
Aktuálně obsahuje 38 řad hnacích vozidel.
Přehled elektrických jednotek.
Aktuálně obsahuje 7 řad hnacích vozidel.
Přehled motorových lokomotiv.
Aktuálně obsahuje 37 řad hnacích vozidel.
Přehled motorových vozů a jednotek.
Aktuálně obsahuje 17 řad hnacích vozidel.
AtlasLokomotiv.net nově na Facebooku!
Navštivte naši stránku a staňte se fanouškem.
AtlasLokomotiv.net na Facebooku

Typy drážních vozidel

1. Podle účelu

   Traťové lokomotivy

 1. posunovací (110, 704, 730)
 2. nákladní (121, 181, 781)
 3. osobní
 4. rychlíkové (150, 759)
 5. univerzální (130, 363, 751)

   Průmyslové (vlečkové) lokomotivy

   Důlní lokomotivy

   Speciální lokomotivy

 1. odklizové
 2. pancéřové

2. Podle trakce

   Parní lokomotivy

   Dieselové lokomotivy

 1. dieselmechanické (700)
 2. dieselhydraulické (710, 725)
 3. dieselelektrické (714, 753)

   Elektrické lokomotivy

 1. závislé
  1. stejnosměrné (141, 163)
  2. střídavé (210, 230)
  3. vícesystémové (350, 363)

 2. nezávislé
  1. akumulátorové (199, A 219.0)

   Pneumatické lokomotivy

   Setrvačníkové lokomotivy

3. Podle uspořádání

   Skříňové lokomotivy (150, 240, 751)
   Kapotové lokomotivy (110, 720, 742)

   Rámové lokomotivy (704, 715, 799)
   Podvozkové lokomotivy (210, 363, 753)


   LOKOMOTIVA je tažné kolejové vozidlo, ve kterém se energie dodaná prostřednictvím paliva, stlačeného plynu nebo elektrického proudu mění v mechanickou energii, přenášenou na kola lokomotivy. Dieselelektrická lokomotiva má spalovací motor, produkující prostřednictvím generátoru elektrický proud, který je přiváděn do trakčních motorů pohánějících nápravy. Dieselhydraulická lokomotiva má spalovací motor, který dvojkolí pohání prostřednictvím hydromecha-nické nebo hydrodynamické převo-dovky.
   První parní lokomotiva byla zkon-struována v roce 1804 Trevithickem. První elektrickou lokomotivu postavil Davenport, a to roku 1835. V roce 1924 byla v bývalém Sovětském svazu postavena první dieselelektrická lokomotiva.
   U nás bylo první hnací vozidlo vyrobeno v roce 1879 v Ringhofferově továrně na Smíchově. Jednalo se o parní vůz. První elektrická lokomo-tiva pro současný elektrický stejno-směrný systém o napětí 3 kV byla vyrobena v roce 1953 a jednalo se o řadu E 499.0 (140). Do té doby měl jediný elektrický stejnosměrný systém napětí 1500 V. První lokomotiva pro střídavou trakci (25 kV~50 Hz) vznikla roku 1959 a nesla označení E 479.001. Prototyp první dvousystémové loko-motivy byl vyroben roku 1973 - ES 499.0001 (350.001). Mezi dnešní nejvýznamnější výrobce lokomotiv, jednotek a vozů patří ŠKODA TRANSPORTATION a ČKD Vagonka. ČKD Dopravní systémy přestaly existovat na sklonku 90. let. K významným firmám se řadí také Pars Nova, zabývající se převážně rekonstrukcí lokomotiv a jednotek. Novým nadějným výrobcem lokomotiv motorové trakce je také Česko-moravská komerční společnost (ČMKS Holding). Dále v Česku působí řada výrobců komponentů pro hnací vozidla, jako jsou např. firmy Lekov (kontroléry, odpojovače), Lokel (řídicí mikroprocesorové systémy), Metra Blansko (měřicí přístroje), AŽD Praha (zabezpečovací zařízení), Saft Ferak (akumulátory)...

   JEDNOTKA je ucelená souprava kolejových vozidel, sestávající z něko-lika konstrukčně velmi podobných vozů, spojených spřáhly a propoje-ných přechodovými můstky. Obvykle se skládá z hnacích, vložených, případně i řídicích vozů. Složení jednotky se nemění (vyjma oprav či prohlídek v depu).

MOTOROVÝ VŮZ je kolejové hnací vozidlo se spalovacím motorem a prostorem pro cestující. Někdy se jako motorový vůz označují i hnací vozy elektrických jednotek.
Rychlá navigace
Drážní vozidla Přehled vozidel v Atlasu Jak se řídí lokomotiva Značení hnacích vozidel Nátěry hnacích vozidel Nerealizovaná vozidla Typy drážních vozidel Kategorie vlaků ČD Konstrukce lokomotiv Pojezdy, podvozky Spalovací motory lokomotiv Přenosy výkonu Regulátory trakčního soustrojí Trakční motory Trakční transformátory Brzdová zařízení Stanoviště, strojovny Kontroléry, odporníky Trakční měniče Sběrače, odpojovače Hlavní vypínače, el. ochrany Lexikon pojmů O Atlasu lokomotiv Kontakt Použité prameny Partneři
ŽelPage Karosářské práce
Statistika