Atlas lokomotiv Atlas lokomotiv
Vítejte na Atlasu lokomotiv,
nejrozsáhlejším přehledu lokomotiv na českém internetu!
Přehled elektrických lokomotiv.
Aktuálně obsahuje 38 řad hnacích vozidel.
Přehled elektrických jednotek.
Aktuálně obsahuje 7 řad hnacích vozidel.
Přehled motorových lokomotiv.
Aktuálně obsahuje 37 řad hnacích vozidel.
Přehled motorových vozů a jednotek.
Aktuálně obsahuje 17 řad hnacích vozidel.
AtlasLokomotiv.net nově na Facebooku!
Navštivte naši stránku a staňte se fanouškem.
AtlasLokomotiv.net na Facebooku

Značení hnacích vozidel

Tabulka značení vozidel | Nové značení | Staré značení | Značení podvozků


Nové Staré Přezdívka
100 E 422.0 Malá Bobina, Bobinka
110 E 458.0 Žehlička, Pomeranč
111 E 458.1 Žehlička, Tyristorka
113 E 426.0 Žehlička
114.5   Žehlička
121 E 469.1 Ústecký kostitřas
122 E 469.2 Ústecká dvojka
123 E 469.3 Trojka
124 E 469.3030  
125.8 E 469.5 Dvojička, Dvojče
130 E 479.0 Hrbatá, Velbloud
131 E 479.1 Dvojička, Dvojče
140 E 499.0 Bobina
141 E 499.1 Bobina jednička
150 E 499.2 Banán, Krysa
151   Banán, Krysa
162   Patriot
163 E 499.3 Peršing
169 E 499.5 Asynchron
180 E 669.0 Šestikolák nulka
181 E 669.1 Šestikolák jednička
182 E 669.2 Šestikolák dvojka
183 E 669.3 Šestikolák trojka
184.5   Ponorka, Bobobobinka
209   Žehlička
210 S 458.0 Žehlička, Jezevec
230 S 489.0 Laminátka
240 S 499.0 Laminátka
242 S 499.02 Plecháč
263 S 499.2 Princezna
280 S 699.0 Laminátka
340   Modrá Laminátka
350 ES 499.0 Gorila, Krysa
362   Eso
363 ES 499.1 Eso
371   Bastard
372 ES 499.2 Bastard
380    
451 EM 475.1 Panťák, Žabí tlama
452 EM 475.2 Panťák, Žabí tlama
460 EM 488.0 Panťák
470 EM 496.0 Zelené, Modré patro
471   Ešus, Ledovec
560 SM 488.0 Panťák
680   Pendolino
700 T 211.0 Prasátko, Puklík
701 T 211.1 Prasátko, Puklík
702 T 212.0 Prasátko, Puklík
703 T 212.1 Prasátko, Hydraulik
704 T 234.0 Malé Lego
705 TU 47.0 Úzká
708   Lego
709.4   Effishunter
709.7    
710 T 334.0 Rosnička
714   Velké Lego
715 T 426.0 Rakušanka
718.5 TA 436.05 Baterka, Hybrida
720 T 435.0 Hektor
721 T 458.1 Velký Hektor
724    
725 T 444.0 Karkulka
726 T 444.1 Karkulka
730 T 457.0 Ponorka
731 T 457.1 Špageta
735 T 466.0 Pilštyk
736   Papúch
742 T 466.2 Kocour, Bangladéška
743 T 466.3 Elektronik, Kocour
749   Zamračená, Bardotka
750   Brejlovec
751 T 478.1 Zamračená, Bardotka
752   Brejlovec
753 T 478.3 Brejlovec
754 T 478.4 Brejlovec
759 T 499.0 Kyklop
770 T 669.0 Čmelák
771 T 669.1 Čmelák
781 T 679.1 Sergej
799   Adéla
801 M 131.1 Hurvínek
810 M 152.0 Orchestrion, Plevel
811   Kufr, Orchestrion
812   Esmeralda
814    
820 M 240.0 Singrovka
830 M 262.0 Kredenc, Dynamit
831 M 262.1 Kredenc, Dynamit
842 M 273.2 Kvatro, Alisón
843   Apollo, Rakev
850 M 286.0 Hydra
851 M 286.1 Hydra
852 M 296.2 Hydra
853 M 296.1 Hydra
854   Edita, Evita, Radka...
860 M 475.0 Chrochtadlo


NOVÉ ZNAČENÍ

Nové značení vozidel bylo zavedeno k 1.1.1988 na základě doporučení UIC. Systém je již pouze v první číslici řadového označení, i v typovém dvoumístném označení lze ale vypozorovat jistou pravidelnost, spočívající v tom, že výkonnější lokomotivy s více nápravami a vyšší hmotností zpravidla mají vyšší číslo. Toto ale neplatí vždy - např. u lokomotiv 759 a 799 je tento rozdíl velmi výrazný.


3 = trakce 3 - elektrická vícesystémová lokomotiva
63 = typová řada 63
144 = evidenční číslo 144
7 = kontrolní číslice pro počítačovou evidenci

1 elektrická stejnosměrná lokomotiva
2 elektrická střídavá lokomotiva
3 elektrická vícesystémová lokomotiva
4 elektrická stejnosměrná jednotka
5 elektrická střídavá jednotka
6 elektrická vícesystémová jednotka
7 motorová lokomotiva
8 motorový vůz
9 řídicí vůz
0 vložený vůz


Výpočet kontrolní číslice

Nejprve zapíšeme řadové označení vozidla a inventární číslo. Potom pod napsané číslice zapíšeme číslice 121212:

371 015
121 212

Teď vynásobíme každou číslici s číslicí, jež je zapsána pod ní. Pokud vyjde dvouciferný součin, provedeme ciferný součet:

3.1 = 3
2.7 = 14 = 5
1.1 = 1
2.0 = 0
1.1 = 1
2.5 = 10 = 1

Získaná čísla sečteme:

3 + 5 + 1 + 0 + 1 + 1 = 11

Nyní určíme doplněk do nejbližší desítky, což je 9. Hledaná číslice je tedy 9:

371.015-9


STARÉ ZNAČENÍ

Staré značení vozidel se používalo od roku 1925 do 31.12.1987. Sestavil je Ing. Kryšpín a dají se z něj vyčíst některé technické charakteristiky lokomotivy.


ES = elektrická vícesystémová lokomotiva
4 = 4 hnací nápravy
9 = (9+3)x10 = 120 km/h maximální rychlost
9 = 9+10 = 19 a více tun na nápravu, v tomto případě 21.7 t
1 = konstrukční řada 1
144 = evidenční číslo 144

Poznámka
Pokud číslice udávající maximální rychlost je 9, maximální rychlost lokomotivy nemusí být nutně 120 km/h, ale může být i vyšší. Totéž platí i pro číslici udávající nápravovou hmotnost lokomotivy, pokud je tato číslice 9, znamená nápravovou hmotnost 19 nebo více tun. Přesnou hodnotu rychlosti a hmotnosti přesahující 120 km/h nebo 19 t není tedy ze značení možné určit.

Elektrická stejnosměrná a střídavá trakce se začala ve značení rozlišovat až od 1.7.1965; do té doby měly stejnosměrné i střídavé lokomotivy v označení písmeno E.

Pokud se jednalo o úzkorozchodná vozidla, bylo za písmeno označující trakci přidáno ještě písmeno U a v číselném označení se vynechala prostřední číslice, udávající maximální rychlost stroje.

Parní lokomotivy neměly písmennou část řadového označení ale pouze číselnou část - např. 556.0.

E elektrická stejnosměrná lokomotiva
S elektrická střídavá lokomotiva
ES elektrická vícesystémová lokomotiva
A akumulátorová lokomotiva
EM elektrická stejnosměrná jednotka
SM elektrická střídavá jednotka
ESM elektrická vícesystémová jednotka
T motorová lokomotiva
M motorový vůz
Ř řídicí vůz
N vložený vůz


ZNAČENÍ PODVOZKŮ

Ve značení podvozků znamená písmeno hnací dvojkolí, zatímco číslice běžné dvojkolí (nepoháněné). 1 = jedna náprava, 2 = dvě nápravy, 3 = tři nápravy. A = jedna náprava, B = dvě nápravy, C = tři nápravy. Index nula znamená individuální pohon dvojkolí (každé dvojkolí má svůj trakční motor umístěný v podvozku), apostrof znamená dvojkolí uložená v podvozku nebo běhounu. V celkovém značení pojezdu se za sebe zapíší označení jednotlivých podvozků.

Bo'Bo'
Toto označení vyjadřuje dva podvozky po dvou dvojkolích, individuálně poháněných a uložených v podvozku.

2'B'
Toto označení vyjadřuje jeden podvozek se dvěma běžnými dvojkolími uloženými v podvozku a jeden podvozek se dvěma hnacími dvojkolími, uloženými v podvozku.

(1A)'(A1)'
Toto označení vyjadřuje dva podvozky s vnějšími běžnými dvojkolími a vnitřními hnacími dvojkolími, přičemž všechna dvojkolí jsou vedena v podvozku. Závorky jsou použity kvůli přehlednosti, jinak by označení vypadalo značně chaoticky: 1'A'A'1'.
Rychlá navigace
Drážní vozidla Přehled vozidel v Atlasu Jak se řídí lokomotiva Značení hnacích vozidel Nátěry hnacích vozidel Nerealizovaná vozidla Typy drážních vozidel Kategorie vlaků ČD Konstrukce lokomotiv Pojezdy, podvozky Spalovací motory lokomotiv Přenosy výkonu Regulátory trakčního soustrojí Trakční motory Trakční transformátory Brzdová zařízení Stanoviště, strojovny Kontroléry, odporníky Trakční měniče Sběrače, odpojovače Hlavní vypínače, el. ochrany Lexikon pojmů O Atlasu lokomotiv Kontakt Použité prameny Partneři
ŽelPage Karosářské práce
Statistika