Atlas lokomotiv Atlas lokomotiv
Vítejte na Atlasu lokomotiv,
nejrozsáhlejším přehledu lokomotiv na českém internetu!
Přehled elektrických lokomotiv.
Aktuálně obsahuje 38 řad hnacích vozidel.
Přehled elektrických jednotek.
Aktuálně obsahuje 7 řad hnacích vozidel.
Přehled motorových lokomotiv.
Aktuálně obsahuje 37 řad hnacích vozidel.
Přehled motorových vozů a jednotek.
Aktuálně obsahuje 17 řad hnacích vozidel.
AtlasLokomotiv.net nově na Facebooku!
Navštivte naši stránku a staňte se fanouškem.
AtlasLokomotiv.net na Facebooku

Regulátory trakčního soustrojí

Co je regulátor

Regulátor je zařízení používané v dieselelektrických hnacích vozidlech, které se snaží zajistit ideální spolupráci spalovacího motoru a trakčního generátoru (alternátoru). Trakční charakteristika má hyperbolický průběh, zatímco charakteristiky stejnosměrných generátorů jsou trakční charakteristice vzdálené. Právě přiblížení se trakční charakteristice je cílem regulátorů. Rozlišují se tyto hlavní typy regulátorů: sdružené regulátory, elektronické (centrální) regulátory, omezovací regulátory a otáčkové regulátory.

Typy regulátorů

Sdružený regulátor

Zlatým věkem sdružených regulátorů byla 60. až 80. léta. Dnes se již tento systém nepoužívá, protože se používají prakticky výhradně střídavé alternátory s polovodičovou regulací. Sdružený regulátor se skládá ze tří částí, a to z elektrické, mechanické a hydraulické. Elektrická část kombinuje sériové, derivační a protikompaundní vinutí trakčního generátoru. Mechanickou část tvoří roztěžník (odstředivý regulátor), sledující momentální otáčky klikového hřídele Dieselu. Regulátor tyto otáčky porovnává s momentálním výkonem lokomotivy a požadavkem na trakční proud. V závislosti na tom buďto zvýší přísun paliva na maximum nebo naopak kompenzátorem odbudí trakční generátor, aby se zamezilo potlačení otáček naftového motoru.
Použití: řady 740, 742, 749 až 753, 770, 771

Elektronický (centrální) regulátor

Jedná se o moderní polovodičové zařízení, používané od cca 80. let do současnosti. Centrální regulátory byly vyvinuty právě pro řízení spolupráce Dieselu a alternátoru, který je oproti generátorům střídavý. Centrální regulátor přímo reguluje budicí vinutí trakčního alternátoru, a prostřednictvím tranzistorového zakončení předává přehodnocenou informaci budicímu vinutí budiče. Centrální regulátor vyhodnocuje proud na jednotlivých elektromotorech, napětí trakčního obvodu, oteplení trakčních elektromotorů, zařazený otáčkový stupeň a otáčky spalovacího motoru.
Použití: řady 704, 708, 714, 730, 731, 742 po rekonstrukci

Omezovací regulátor

Omezovací regulátor neboli regulátor s potlačením otáček je dnes již přežitkem. Mezi jeho negativa patří přetěžování spalovacího motoru, a docílení ideální spolupráce (motor-generátor) je pouze ve dvou bodech charakteristiky. Omezovací regulátor pracuje pouze se dvěma typy vinutí - s derivačním a cizím vinutím. Tato vinutí jsou vůči sobě polarizovaná (proto ten průsečík jen ve dvou bodech). V jiných částech charakteristiky proto dochází k potlačení otáček naftového motoru, což je využito jako regulace. Nejedná se tedy o regulaci v pravém slova smyslu.
Použití: řady 705, 830

Otáčkový regulátor

Velmi starý způsob regulace, používaný od cca 30. do konce 50. let. Tento systém je založen na tachometrickém dynamu, které sleduje otáčky spalovacího motoru. Tyto informace předává regulační soustavě, která provede změnu buzení trakčního generátoru.
Použití: řady T 658.0, T 698.0, T 436.0, M 284.0

Rychlá navigace
Drážní vozidla Přehled vozidel v Atlasu Jak se řídí lokomotiva Značení hnacích vozidel Nátěry hnacích vozidel Nerealizovaná vozidla Typy drážních vozidel Kategorie vlaků ČD Konstrukce lokomotiv Pojezdy, podvozky Spalovací motory lokomotiv Přenosy výkonu Regulátory trakčního soustrojí Trakční motory Trakční transformátory Brzdová zařízení Stanoviště, strojovny Kontroléry, odporníky Trakční měniče Sběrače, odpojovače Hlavní vypínače, el. ochrany Lexikon pojmů O Atlasu lokomotiv Kontakt Použité prameny Partneři
ŽelPage Karosářské práce
Statistika