Atlas lokomotiv Atlas lokomotiv
Vítejte na Atlasu lokomotiv,
nejrozsáhlejším přehledu lokomotiv na českém internetu!
Přehled elektrických lokomotiv.
Aktuálně obsahuje 38 řad hnacích vozidel.
Přehled elektrických jednotek.
Aktuálně obsahuje 7 řad hnacích vozidel.
Přehled motorových lokomotiv.
Aktuálně obsahuje 37 řad hnacích vozidel.
Přehled motorových vozů a jednotek.
Aktuálně obsahuje 17 řad hnacích vozidel.
AtlasLokomotiv.net nově na Facebooku!
Navštivte naši stránku a staňte se fanouškem.
AtlasLokomotiv.net na Facebooku

210, 209 | S 458.0

 
210.014-2 ČD
Mezinárodní značení 91 54 7 209 xxx - x, 91 54 7 210 xxx - x
Rok výroby 1972 až 1988 / 1990
Trakce elektrická střídavá
Typ vozidla čtyřnápravová kapotová posunovací lokomotiva
Provozovatel ČD, ZSCS
Výkon 880 / 960 kW
Maximální rychlost 80 km/h
 

Vývoj a výroba

Vývoj nových střídavých posunovacích lokomotiv ŠKODA II. generace s řadovým označením S 458.0 (210) byl ministerstvem dopravy objednán v roce 1971. Hlavním požadavkem ministerstva byla maximální unifikace s právě zkoušeným stejnosměrným prototypem řady E 458.0 (110), neboť ten při zkouškách vykazoval výborné výsledky. Prototypová lokomotiva S 458.0001 (210.001) byla dokončena v roce 1972. Sériové dodávky probíhaly v letech 1973, 1983 a 1988. Na sklonku osmdesátých let ČSD plánovaly objednat další posunovací lokomotivy, jejichž elektrická část by ale odpovídala dosaženému pokroku v elektrotechnice. Proto byla v letech 1989 až 1990 rekonstruována lokomotiva 210.001, která dostala nové označení 209.001 a stala se tak prototypem plánované sériové dodávky. Zkušební provoz probíhal v letech 1990 až 1998, poté byl stroj odstaven ve ŠKODĚ. K plánované sériové výrobě již nedošlo.

Provoz

Lokomotivy řady 210 jsou primárně určeny pro těžký staniční posun, ale velmi dobře se osvědčily i v lehké traťové službě. Použitelné jsou i pro osobní vlaky, neboť disponují elektrickým vytápěním souprav. Častěji se ale využívají v nákladní dopravě. V současnosti jsou lokomotivy řady 210 doplňovány akumulátorovým vozem, aby mohly zajišťovat posun i na nezatrolejovaných kolejích na nádražích ležících na jinak elektrifikovaných tratích. Lokomotiva 210.026 je upravena pro provoz s přípojnými vozy řady 010. Lokomotivní řada 210 jezdí pod vlajkou ČD i ZSSK.

Mechanická část

Mechanická část lokomotiv řad 210 a 209 je prakticky shodná s řadou 110 a odvozenými typy - kapotová koncepce se dvěma sníženými demontovatelnými kapotami, umožňujícími výborný výhled strojvedoucího z centrálního stanoviště s velkou prosklenou plochou. Kabina strojvedoucího je přístupná dveřmi z obou stran a nachází se v ní dva diagonálně umístěné řídicí pulty. Na koncových částech rámu jsou příčné plošiny pro posunovače, opatřené zábradlím. Zvenčí se řada 209 od řady 210 odlišuje jinými pozičními světlomety (stejnými jako má řada 111) a symbolem tyristoru na čelech lokomotivy. Rám je otočnými čepy spojen se dvěma dvounápravovými trakčními podvozky s dvojitým odpružením. Primární vypružení zajišťují pryžokovové silentbloky, sekundární odpružení mezi rámem skříně a rámem podvozku je provedeno vinutými ocelovými pružinami doplněnými svislými hydraulickými tlumiči. V každém podvozku jsou usazeny dva tlapové trakční motory, převzaté od ČKD a pohánějící nápravy jednostranným ozubeným převodem. Brzdový systém lokomotivy se skládá z ruční brzdy, samočinné tlakové brzdy a přímočinné brzdy, lokomotiva 209.001 je vybavena i elektrodynamickou brzdou, čímž se tento stroj stal první posunovací lokomotivou Č(S)D s EDB. Ruční brzda působí na obě dvojkolí přilehlého podvozku. Samočinná tlaková brzda je řízena dvěma brzdiči DAKO BS2, přímočinnou brzdu řídí dva brzdiče DAKO BP. Zdrojem stlačeného vzduchu jsou dva elektricky poháněné kompresory 3 DSK 100, které dodávají vzduch do dvou hlavních vzduchojemů (p = 10 bar) o celkovém objemu 1 000 l. Dva pomocné vzduchojemy mají objem celkem 200 l. Brzdový rozváděč je typu DAKO GP. Čtyři brzdové válce mají průměr 10" (pmax = 4 bar). Všechna čtyři dvojkolí jsou brzděna oboustranně špalíkovou brzdou. Zásoba písku činí 1 500 kg.

Elektrická část

Elektrická část lokomotivy 210 je koncipována moderněji než u stejnosměrných posunovacích lokomotiv. Proud z troleje odebírá jediný polopantograf, umístěný na střeše kabiny strojvedoucího, kde je také tlakovzdušný hlavní vypínač a jeho vzduchojem. Právě podle něj se lokomotivy 110 a 210 dají snadno rozeznat. Trakční bezodbočkový transformátor typu EL 6446-40 je zavěšen pod hlavním rámem mezi podvozky, regulace výkonu probíhá na jeho nízkonapěťové straně. Sekundární vinutí se větví do dvou částí s fázově řízenými tyristorovými pulsními měniči, které napájejí trakční usměrňovače typu Tyrus-delta, napájející stejnosměrné čtyřpólové trakční elektromotory, pocházející z produkce ČKD Trakce a používané i v dieselelektrických lokomotivách řad 770 a 771. Lokomotiva řady 210 se tak stala první sériovou elektrickou lokomotivou ŠKODA s tyristorovou regulací. Lokomotiva pracuje ve třech režimech jízdy. Traťový režim pro využívání rychlostí až do 80 km/h, pomalá jízda s cizím buzením trakčních motorů do rychlosti 20 km/h a pomalá jízda s cizím buzením trakčních motorů do rychlosti 5 km/h. Režimy pomalé jízdy jsou určeny pro posun a rozpouštění vozů na spádovišti. K řízení výkonu jsou určeny kruhové řídicí kontroléry, umístěné na obou řídicích pultech, z nichž jeden je plně vystrojen a druhý je zjednodušen. Elektrodynamická brzda lokomotivy 209.001 s rekonstruovanou elektrickou výzbrojí je rekuperační. Napětí palubní sítě je 48 V. Lokomotiva je vybavena vlakovým zabezpečovačem LS IV.

Fotogalerie

209.001
209.001 Zdemyslice

1990-08-01
© ŠKODA Plzeň

300x247 px | 23 kB
 
210.014-2 ČD
210.014-2 ČD Brno hl.n.

28.7.2005
© David Švestka

1024x768 px | 298 kB
 

Technická fotodokumentace

stanoviště
stanoviště210.014 ČD
© Petr Sejkora

300x225 px | 21 kB
 
Technické údaje
VýrobceŠKODA Plzeň
Tovární označení51 E 0-3 [51 Em]
Rok výroby prototypu1972 [1990]
Sériová výroba1973-88
Vyrobeno ks74 [1]
Rozchod1 435 mm
Uspořádání pojezduBo'Bo'
Trakční systém25 kV~50 Hz
Délka přes nárazníky14 400 mm
Délka rámu13 160 mm
Šířka3 000 mm
Výška se staženým sběračem4 625 mm
Pevný rozvor2 800 mm
Celkový rozvor9 600 mm
Vzdálenost otočných čepů6 300 mm
Minimální poloměr oblouku120 m
Služební hmotnost72 t
Max. hmotnost na nápravu18 t
Průměr nových dvojkolí1 050 mm
Průměr opotřebených dvojkolí980 mm
Nápravový převod1:4,055
Výkon / přetlak kompresoru115 m3/hod / 10 bar
Regulace výkonupulzní
Typ trakčních motorůTE 006
Trvalý proud TM670 [740] A
Hodinový proud TM750 A
Jm. napětí na svorkách TM750 V
Trvalá tažná síla107 kN
Hodinová tažná síla128 kN
Maximální tažná síla164 [213] kN
Trvalý výkon880 [960] kW
Hodinový výkon984 kW
Výkon EDB[1 000 kW]
Trvalá rychlost29,5 km/h
Hodinová rychlost28 km/h
Maximální rychlost80 km/h
Údaje v hranatých závorkách platí pro řadu 209
 
Dislokace CZ ()
DKV Brno
008, 014, 015, 016, 020, 023, 024, 025, 029, 073

DKV České Budějovice
003, 021, 026, 027, 028, 036, 037, 039, 046, 052, 055, 059, 067, 075, 074

DKV Plzeň
002, 030, 031, 038, 045, 047, 053, 054, 056, 057, 058, 066
Provozní | Čekající na zrušení | Zrušené | Historické
 
Dislokace SK ()
RD Leopoldov
004, 005, 022, 032, 033, 034, 035, 040, 041, 042, 043, 044, 048, 049, 050, 051, 060, 061, 062, 063, 064, 065, 068, 069, 070, 071

RD Zvolen
006, 007, 009, 010, 011, 012, 013, 017, 018, 019
Provozní | Čekající na zrušení | Zrušené | Historické
 
Veřejné použití jakékoliv části této stránky je podmíněno uvedením zdroje.

Popis | Fotogalerie | Technická fotodokumentace | Technické údaje | Dislokace
Rychlá navigace
Drážní vozidla Přehled vozidel v Atlasu Jak se řídí lokomotiva Značení hnacích vozidel Nátěry hnacích vozidel Nerealizovaná vozidla Typy drážních vozidel Kategorie vlaků ČD Konstrukce lokomotiv Pojezdy, podvozky Spalovací motory lokomotiv Přenosy výkonu Regulátory trakčního soustrojí Trakční motory Trakční transformátory Brzdová zařízení Stanoviště, strojovny Kontroléry, odporníky Trakční měniče Sběrače, odpojovače Hlavní vypínače, el. ochrany Lexikon pojmů O Atlasu lokomotiv Kontakt Použité prameny Partneři
ŽelPage Karosářské práce
Statistika