Atlas lokomotiv Atlas lokomotiv
Vítejte na Atlasu lokomotiv,
nejrozsáhlejším přehledu lokomotiv na českém internetu!
Přehled elektrických lokomotiv.
Aktuálně obsahuje 38 řad hnacích vozidel.
Přehled elektrických jednotek.
Aktuálně obsahuje 7 řad hnacích vozidel.
Přehled motorových lokomotiv.
Aktuálně obsahuje 37 řad hnacích vozidel.
Přehled motorových vozů a jednotek.
Aktuálně obsahuje 17 řad hnacích vozidel.
AtlasLokomotiv.net nově na Facebooku!
Navštivte naši stránku a staňte se fanouškem.
AtlasLokomotiv.net na Facebooku

470 | EM 496.0

 
470.003 + 004 ČD
Mezinárodní značení 94 54 1 070 xxx - x, 94 54 1 470 xxx - x
Rok výroby 1990 až 1991
Trakce elektrická stejnosměrná
Typ vozidla pětivozová osobní dvoupodlažní jednotka
Provozovatel ČD
Výkon 1 952 kW
Maximální rychlost 120 km/h
 

Vývoj a výroba

Na počátku osmdesátých let, kdy končila plánovaná životnost elektrických jednotek řady EM 475.1 (451), bylo již nutné uvažovat o její náhradě. Ke zvýšení potřeby nových jednotek přispěl i fakt, že plánované dodávky nových elektrických jednotek řady EM 488.1 (461) s tyristorovou regulací, vycházejících z řady EM 488.0 (460), nebyly realizovány. Vagonka Studénka ale neměla v té době dostatečné zázemí pro vývoj nových jednotek, a tak se jako alternativa ukázal dovoz polských jednotek. Tento návrh byl ale nakonec zamítnut a výroba prvních dvoupodlažních elektrických jednotek ČSD měla být nakonec svěřena domácímu podniku. Jednotky měly dostat řadové označení EM 496.0, již při jejich výrobě ale došlo ke změně systému značení a proto se již od začátku provozu používalo nové označení 470, resp. 070 pro vložené vozy. První prototyp byl dokončen v roce 1990, druhý prototyp následoval o rok později. V roce 1992 se prototypová komise usnesla, že hnací vozy sériově vyráběných jednotek budou mít asynchronní trakční motory, které nahradí již nepříliš moderní stejnosměrné trakční motory použité u prototypových trakčních vozů. Sériová dodávka čítající 60 souprav byla naplánována na rok 1994, nakonec ale nebyla realizována kvůli ekonomickým problémům ČD. Zrušením této objednávky odpadl i vývoj jednotky na střídavý proud, vycházející z řady 470 a značené jako řada 570. Dalším vývojovým stupněm elektrických jednotek řady 470 jsou moderní jednotky řady 471, vyráběné od roku 1997.

Provoz

Jednotky řady 470 byly navrženy pro přepravu v aglomeracích velkých měst a byly určené k náhradě zastaralých jednotek řady 451, 452 a 460. Dva prototypy jsou dislokovány v DKV Praha v PJ Odstavné nádraží Jih. Dnes soupravy slouží v osobní vozbě na trati Praha-Kolín-Pardubice. U personálu to ale nejsou příliš oblíbená vozidla (nedostačující výkon, slabé brzdy, nespolehlivost), ačkoliv cestujícím oproti řadám 451 a 452 přinášejí citelné zvýšení komfortu.

Uspořádání

Elektrická jednotka řady 470 se skládá celkem z pěti vozů. Koncové části soupravy jsou tvořeny jednopodlažními trakčními vozy řady 470, mezi nimiž jsou řazeny tři vložené vozy značené jako 070. Celková kapacita pětivozové soupravy dosahuje 1 354 míst, z toho je 590 míst k sezení a 764 k stání. Hnací vozy jsou směrem od předního čela vozu k přechodovému můstku do dalšího vozu půdorysně rozčleněny následujícím způsobem: stanoviště strojvedoucího, přední strojovna, přední nástupní prostor, přední oddíl pro cestující, zadní nástupní prostor, zadní oddíl pro cestující a zadní strojovna. Neprůchozí stanoviště strojvedoucího je přístupné dveřmi na levé bočnici ve směru jízdy a dveřmi z přední strojovny. V přední strojovně, přístupné ze stanoviště, montážními bočními dveřmi nebo z nástupního prostoru, jsou instalována trakční zařízení - měniče trakčních motorů, stykače, přepínače směru a vyhlazovací tlumivky. Z přední strojovny vede chodba a schůdky do sníženého předního nástupního prostoru. Z této chodby je přístupné WC (převzaté z motorového vozu řady 842) a malý oddíl pro cestující se čtyřmi sedadly. Nástupní prostory jsou přístupné předsuvnými dvoukřídlými dveřmi, elektropneumaticky ovládanými. Strojvedoucí v zastávce dveře pouze odjistí a cestující si již příslušné dveře otevře sám. V hlavním předním oddílu pro cestující je 38 sedadel, uspořádaných podle schématu 2+2 proti sobě. Zadní oddíl pro cestující je zvýšený a nabízí 15 míst k sezení. Za tímto oddílem je již jen koncová strojovna, která je průchozí chodbou vedoucí k můstkovému přechodu do následujícího vozu. V levé části strojovny ve směru jízdy se nalézá hlavní vypínač, tlumivka filtru, ventilátor trakčních motorů druhé motorové skupiny a rozváděč topení a osvětlení. V pravé části strojovny je umístěn kompresor, brzdič, ochrany diferenciálu a filtru a stykače topení. Ve zvýšené části střechy nad zadní strojovnou je instalován brzdový odporník. Vložený vůz je půdorysně rozdělen na přední zvýšený oddíl pro cestující s toaletou, přední nástupní prostor, centrální hlavní oddíl pro cestující, zadní nástupní prostor a zadní zvýšený oddíl pro cestující s toaletou. Vložené vozy jsou rozděleny na přední zvýšený oddíl pro cestující, přední prostor s toaletou a schodištěm do druhého patra, přední nástupní prostor, centrální hlavní oddíl pro cestující, zadní nástupní prostor, zadní prostor s toaletou a schodištěm a zadní zvýšený oddíl cestujících s přechodem do dalšího vozu. Vytápění je elektrické teplovzdušné.

Mechanická část

Vozy mají lehkou samonosnou skříň, svařovanou z ocelových profilů. Tato kostra je potažena rovnými plechy na bočnicích a čelech, vlnitými plechy na střechách a laminátovými plochami na postranních a střešních částech předních čel hnacích vozů. V těchto čelech jsou zabudovány deformační prvky schopné pohltit až 1 MJ energie při kolizi. Skříně vozů jsou otočnými čepy spojeny vždy se dvěma podvozky, které mohou být hnací v případě trakčních vozů řady 470 nebo běžné u vložených vozů řady 070. Vypružení podvozků je dvoustupňové. Primární vypružení je provedeno šroubovými ocelovými pružinami, sekundární odpružení zajišťují vzduchové pružiny usazené na silentblocích nouzového sekundárního odpružení. Vzduchové měchy jsou ve svislém směru doplněny hydraulickými tlumiči. Dvojkolí jsou v podvozku vedena svislými trny. V každém podvozku hnacího vozu jsou umístěny dva tlapové trakční motory, celkem tedy soupravu pohání osm motorů. Brzdová soustava jednoho hnacího vozu se skládá z ruční brzdy, pneumatické brzdy (samočinné tlakové, přímočinné, doplňkové a parkovací) a elektrodynamické brzdy. Ruční brzda působí na obě dvojkolí přilehlého podvozku. Samočinná tlaková brzda je řízena jedním elektrickým brzdičem DAKO BSE s ovladačem DAKO OBE1, přímočinnou brzdu řídí brzdič DAKO BP. Zdrojem stlačeného vzduchu je jeden elektricky poháněný kompresor 3 DSK 100 v každém hnacím voze. Všechna dvojkolí trakčního vozu jsou brzděna oboustranně špalíkovou brzdou. Kola vložených vozů řady 070 jsou brzděna kotoučovou brzdou.

Elektrická část

K odběru proudu sloužily z výroby dva polopantografy umístěné na střeše obou hnacích vozů. Před časem ale proběhla rekonstrukce spočívající v demontáži předních sběračů, a to z důvodu jejich malého využití. Regulace výkonu hnacího vozu probíhá ve dvou paralelních trakčních pulsních měničích PULS-DELTA B. Trakční motory jsou stejnosměrné čtyřpólové elektromotory, vzniklé modernizací elektromotorů známých z jednotek řady 460. Trakční motory jsou trvale řazeny do série. Řízení jednotky je možné v manuálním režimu, v automatickém režimu nebo v režimu automatického vedení vlaku. V manuálním režimu strojvedoucí pákovým řídicím kontrolérem plynule volí poměrný tah, v režimu automatické regulace rychlosti předvolí požadovanou rychlost a výkon vozidla je poté regulován automaticky. V režimu AVV zadá strojvedoucí požadované místo a čas zastavení a vlak je poté veden automaticky. Pomocné pohony jsou řízeny pulsními měniči ČKD Unipuls. Elektrodynamická brzda je odporová s plynulou regulací. Palubní síť má napětí 48 V, napájena je baterií Saft-Ferak o kapacitě 120 Ah. Jednotky jsou vybaveny systémem palubní diagnostiky a liniovým vlakovým zabezpečovačem.

Fotogalerie

470.003 + 004 ČD
470.003 + 004 ČD Praha hl. n.

2004-10-21
© David Švestka

1024x768 px | 111 kB
 

Technická fotodokumentace

Podvozek
Podvozek470.003-5 ČD
© David Švestka

1024x768 px | 66 kB
 
Oddíl pro cestující
Oddíl pro cestující470.003-5 ČD
© David Švestka

1024x768 px | 102 kB
 
Technické údaje
Jednotka ve složení 470+070+070+070+470
VýrobceVagonka Studénka, MEZ Vsetín, MEZ Postřelmov, ŠKODA Plzeň, ČKD Praha
Rok výroby1990-91
Vyrobeno ks2
Trakční systémDC 3 kV
Délka přes nárazníky132 000 mm
Šířka2 820 mm
Výška se staženými sběrači4 650 mm
Min. poloměr oblouku120 m
Uspořádání pojezduBo'Bo'+2'2'+2'2'+2'2'+Bo'Bo'
Služební hmotnost266 t
Míst k sezení590
Míst k stání764
Topeníelektrické teplovzdušné
Rozchod1 435 mm
Trvalý výkon1 952 kW
Výkon EDB3 000 kW
Maximální rychlost120 km/h
Průměr dvojkolí920 mm
Maximální rychlost120 km/h
Hnací vůz řady 470
Délka přes nárazníky26 400 mm
Rozvor náprav2 600 mm
Vzdálenost otočných čepů18 600 mm
Uspořádání pojezduBo'Bo'
Služební hmotnost67 t
Průměr dvojkolí1 000 mm
Míst k sezení61
Míst k stání100
Nápravový převod1:3,56
Typ trakčních motorůMT 7746 G2
Trvalý proud TM400 A
Hodinový proud TM435 A
Trvalá tažná síla71 kN
Hodinová tažná síla81 kN
Maximální tažná síla131 kN
Regulace výkonutyristorová
Trvalý výkon976 kW
Výkon EDB1 500 kW
Trvalá rychlost49 km/h
Maximální rychlost120 km/h
Vložený vůz řady 070
Délka přes nárazníky26 400 mm
Rozvor náprav2 400 mm
Vzdálenost otočných čepů19 500 mm
Uspořádání pojezdu2'2'
Služební hmotnost44 t
Míst k sezení156
Míst k stání188
 
Dislokace ČD (1.8.2003)
DKV Praha
470.001+070.002+070.003+070.006+470.003,
470.002+070.001+070.004+070.005+470.004
Provozní | Čekající na zrušení | Zrušené | Historické
 
Veřejné použití jakékoliv části této stránky je podmíněno uvedením zdroje.

Popis | Fotogalerie | Technická fotodokumentace | Technické údaje | Dislokace
Rychlá navigace
Drážní vozidla Přehled vozidel v Atlasu Jak se řídí lokomotiva Značení hnacích vozidel Nátěry hnacích vozidel Nerealizovaná vozidla Typy drážních vozidel Kategorie vlaků ČD Konstrukce lokomotiv Pojezdy, podvozky Spalovací motory lokomotiv Přenosy výkonu Regulátory trakčního soustrojí Trakční motory Trakční transformátory Brzdová zařízení Stanoviště, strojovny Kontroléry, odporníky Trakční měniče Sběrače, odpojovače Hlavní vypínače, el. ochrany Lexikon pojmů O Atlasu lokomotiv Kontakt Použité prameny Partneři
ŽelPage Karosářské práce
Statistika