Atlas lokomotiv Atlas lokomotiv
Vítejte na Atlasu lokomotiv,
nejrozsáhlejším přehledu lokomotiv na českém internetu!
Přehled elektrických lokomotiv.
Aktuálně obsahuje 38 řad hnacích vozidel.
Přehled elektrických jednotek.
Aktuálně obsahuje 7 řad hnacích vozidel.
Přehled motorových lokomotiv.
Aktuálně obsahuje 37 řad hnacích vozidel.
Přehled motorových vozů a jednotek.
Aktuálně obsahuje 17 řad hnacích vozidel.
AtlasLokomotiv.net nově na Facebooku!
Navštivte naši stránku a staňte se fanouškem.
AtlasLokomotiv.net na Facebooku

471

 
471.012-5 ČD
Mezinárodní značení 94 54 1 071 xxx - x, 94 54 1 471 xxx - x, 94 54 1 971 xxx - x
Rok výroby 1997 až 2008
Trakce elektrická stejnosměrná
Typ vozidla třívozová osobní dvoupodlažní jednotka
Provozovatel ČD
Výkon 2 000 kW
Maximální rychlost 140 km/h
 

Vývoj a výroba

Ekonomická životnost rozšířených elektrických jednotek řady 451 končila v letech 1979-83, a proto bylo nutné vyvinout a vyrobit jejich nástupce. Po nerealizovaných dodávkách sériových jednotek řady 470 započal vývoj nových elektrických jednotek, koncepčně navazujících na prototypy řady 470. Vývoj jednotek nové řady 471 započal v roce 1992 v režii Moravskoslezské vagonky Studénky (MSV Studénka) a firmy AEG. Nové jednotky měly být tvořeny dvěma hnacími a dvěma vloženými vozy. Po privatizaci MSV bez zahraniční účasti tento podnik roku 1994 nabídku AEG odmítl a začal spolupracovat s firmou ŠKODA DOPRAVNÍ TECHNIKA (dnes ŠKODA Transportation), která vyrábí trakční zařízení, hnací podvozky a řídicí systém. Dodavatelem hliníkových profilů se stala firma Alusuisse Road & Rail (dnes Alcan); podle jejich technologie se tyto profily začaly vyrábět i ve Studénce a v Praze-Zličíně. První trakční vůz nové řady 471 byl dokončen v roce 1997, ale první kompletní jednotka byla Českým drahám předána až v roce 2000. Výroba jednotek stále probíhá. Nové soupravy jsou ale z ekonomických důvodů nakupovány velmi pomalu, v srpnu 2004 byla dodána teprve patnáctá jednotka. Od této soupravy včetně budou jednotky dodávány v modifikovaném provedení - úpravami prošla klimatizace, zvedací plošina, informační systém, na předních čelech hnacího a řídicího vozu jsou již jen čtyři návěstní světla, která jsou navíc tvořena luminiscenčními diodami, stejně jako hlavní reflektor. Celkem bude dodáno 30 souprav, poslední v roce 2008. Tempo dodávek je tedy asi čtyři soupravy za rok. Cena základní třívozové soupravy je přibližně 200 000 000 Kč, přičemž komponenty ŠKODY Transportation se na výsledné ceně podílejí asi jednou třetinou. Připravují se i odvozené varianty pro střídavý proud (671) a dvousystémové verze pro meziregionální dopravu (řada 675).

Provoz

Jednotky řady 471 mají stejné hlavní provozní určení jako jejich předchůdci 451 a 452, a to příměstskou osobní dopravu. Prozatím jsou všechny soupravy deponovány v DKV Praha PJ Odstavné nádraží Jih a slouží na tratích Praha-Kolín, Praha-Pardubice (Sp), Praha-Beroun a Praha-Roudnice nad Labem. Přes počáteční provozní problémy (zkraty trakčních motorů, exploze IGBT, netěsnost oken, mezivozová komunikace, informační systém, návěstní opakovač), které jsou navíc úspěšně odstraňovány, budou tyto jednotky spolehlivými vozidly, plně srovnatelnými se západoevropským standardem, a přispějí ke zvýšení úrovně cestování na železnici.

Uspořádání

V základní sestavě je elektrická jednotka řady 471 tvořena třemi dvoupodlažními vozy: hnacím vozem řady 471, vloženým vozem řady 071 a řídicím vozem řady 971. V konstrukčním řešení a hlavních rozměrech se jednotlivé vozy shodují. Celková přepravní kapacita třívozové soupravy je 643 míst, z toho 310 míst k sezení a 333 míst k stání. Půdorysné uspořádání trakčního vozu řady 471 směrem od předního čela k přechodovému můstku je následující: stanoviště strojvedoucího, přední strojovna, přední nástupní prostor s WC, hlavní oddíl pro cestující, zadní nástupní prostor, zadní malý oddíl pro cestující a zadní strojovna. Stanoviště strojvedoucího je přístupné pouze z přední strojovny, do které vedou dveře na pravé bočnici a dveře z předního nástupního prostoru. Přibližně uprostřed stanoviště je umístěn řídicí pult. V přední strojovně se nacházejí měniče, brzdový odporník, brzdič a klimatizační zařízení. Nástupní prostory jsou přístupné dvoukřídlými předsuvnými dveřmi, z předního nástupního prostoru je přístupná toaleta. Hlavní oddíl pro cestující je přístupný posuvnými dveřmi. Uspořádání sedaček je 2+2 proti sobě, některé sedačky jsou ale umístěny podélně vedle sebe. Ze zadního nástupního prostoru vedou kromě dveří do hlavního oddílu i schody do zvýšeného oddílu pro cestující s pěti sedadly. Z tohoto prostoru vedou schody do druhého patra a dveře do zalomené chodby vedoucí okolo strojovny k přechodovému můstku do dalšího vozu. Na konci chodby jsou umístěné dveře do zadní strojovny, ve které se nachází hlavní vypínač, měnič druhé motorové skupiny, stykače, odpojovače, kompresorové soustrojí, brzdová zařízení, radiostanice a ovládání sběrače. Ze zadní strojovny vede šachta na střechu. Nad stropem strojovny jsou umístěny vzduchojemy. Druhé podlaží hnacího vozu zaujímá velkoprostorový oddíl I. třídy s širší uličkou a širšími sedačkami. Uspořádání sedadel je 2+1 za sebou, některé sedačky jsou ale umístěny proti sobě. Mezi sedadly proti sobě jsou umístěny pracovní stolky. Oddíl I. třídy má vlastní toaletu. Půdorysně je v druhém podlaží využita necelá polovina délky trakčního vozu. Vložený vůz je rozdělen na přední chodbičku s WC vedoucí k přechodu, přední zvýšený oddíl pro cestující, přední nástupní prostor, centrální oddíl pro cestující, zadní nástupní prostor, zadní zvýšený oddíl pro cestující a zadní chodbičku s toaletou vedoucí k přechodovému můstku. Druhé podlaží narozdíl od trakčního vozu zaujímá stejně jako ve spodním patře oddíl II. třídy. Horní patro je přístupné schody z obou nástupních prostorů. Půdorysně oddíl druhého podlaží zabírá více než polovinu délky vozu. Uspořádání sedaček je ve vloženém i řídicím voze 2+2 proti sobě, některé sedačky jsou ale umístěny vedle sebe souběžně s bočnicí. Řídicí vůz je členěn stejně jako vložený, s tím že přechodovou chodbičku s toaletou a část zvýšeného oddílu pro cestující nahradilo stanoviště strojvedoucího a WC se přesunulo k přednímu nástupnímu prostoru. Vytápění vozů je elektrické teplovzdušné, souprava může být i klimatizována, a to včetně stanovišť strojvedoucího. Z tohoto důvodu jsou okna v oddílech pro cestující koncipována jako pevná.

Mechanická část

Skříně vozů mají lehkou samonosnou konstrukci z velkoplošných hliníkových extrudovaných profilů. Přední čela hnacího a řídicího vozu s lepenými bezpečnostními dvojskly jsou skořepiny z kompozitních materiálů. Skříň vozů je otočnými čepy pevně umístěnými v hlavním příčníku skříně spojena se dvěma dvounápravovými podvozky s dvojitým vypružením. Podvozky jsou buď oba hnací (471) nebo běžné (071, 971). Dvojkolí jsou vedena ojničkami (471), resp. kyvnými rameny (071, 971). Přední podvozek hnacího vozu disponuje zařízením pro mazání okolků. Skříň je uložena na pneumatických pružinách sekundárního vypružení. Toto zařízení je tvořeno dvěma propojenými vzduchovými měchy a pryžovými sloupky nouzového sekundárního odpružení. Sekundární vypružení je doplněno svislými i příčnými kapalinovými tlumiči. Podvozky jsou vybaveny podélnými tlumiči vrtivých pohybů. Primární vypružení zajišťují šroubové válcové ocelové pružiny typu flexicoil s hydraulickými tlumiči. Trakční motory jsou usazeny na silentblocích v rámu podvozku a přes kloubové spojky pohánějí dvoustupňové nápravové převodovky. Přední čela trakčního a řídicího vozu jsou vybavena automatickými spřáhly Dellner, které umožňují spojit až čtyři jednotky a vytvořit tak dvanáctivozovou soupravu. Na čelech vloženého vozu a na zadních čelech řídicího a hnacího vozu jsou instalována poloautomatická spřáhla. Brzdový systém jednotky tvoří čtyři hlavní typy brzd: ruční brzda, pneumatická brzda (samočinná tlaková brzda, přímočinná brzda, parkovací brzda a doplňková brzda), elektrodynamická brzda a elektromagnetická kolejnicová brzda. Ruční brzda působí na obě dvojkolí zadního podvozku. Samočinná tlaková brzda je řízena elektrickým brzdičem DAKO BSE, ovládaným hlavní jízdní pákou. Přímočinná brzda je řízena elektrickým brzdičem DAKO BPE s ovladačem 3 KRD 32. Parkovací brzda automaticky při zastavení zvýší tlak v brzdových válcích na 2 bar. Doplňková brzda doplňuje účinek EDB při poklesu rychlosti nebo indispozici EDB tak, aby požadovaná brzdová síla zůstala zachována. Elektromagnetická kolejnicová brzda se skládá ze dvou brzdových trámců, umístěných v zadním podvozku trakčního vozu. Trámce jsou osazeny permanentními magnety. Tato brzda slouží jako doplněk pneumatické brzdy v nouzovém stavu. Zdrojem stlačeného vzduchu je šroubový kompresor Atmos SE 120.1 Lok. Trakční vůz má celkem tři hlavní vzduchojemy o celkovém objemu 450 l a dva pomocné vzduchojemy o celkovém objemu 50 l. Brzdový rozváděč je typu BV 1 Dm. Hnací vůz má celkem 8 brzdových válců (pmax = 3,8 bar). Pneumatická brzda je kotoučová s přídavnými špalíky na čištění okolků a působí na všechna dvojkolí.

Elektrická část

K odběru proudu je určen jediný polopantografový sběrač ŠKODA 3 LSP 40/S, umístěný ve snížené části střechy trakčního vozu. Hlavní vypínač je typu N1B4G3 s vypínacím proudem 1 250 A. Trakční měnič se skládá z dvanácti IGBT tranzistorů. Trakční motory jsou střídavé třífázové asynchronní šestipólové stroje s vlastním chlazením, zapojené do dvojité hvězdy a napájené napěťovými střídači. Elektrodynamická brzda je primárně rekuperační, při vzrůstu vstupního napětí nad 3 600 V odporová. Regulaci výkonu EDB zajišťuje také měnič s prvky IGBT. Primární měnič pomocných pohonů sestává ze čtyř IGBT tranzistorů. Palubní síť o napětí 24 V je napájena z baterií Saft Ferak 20 KPM 300 o kapacitě 300 Ah. Baterie, jakož i řídicí systém jsou dobíjeny měničem 540/24 V. Řízení je mikroprocesorové, všechny tři vozy jsou vybaveny vlastními vozovými počítači. Komunikace probíhá po datové sběrnici. Řízení soupravy je možné ve třech režimech. V manuálním režimu strojvedoucí přímo volí požadovaný poměrný tah, a to pomocí hlavní jízdní páky (HJP), kterou se ovládá i samočinná a elektrodynamická brzda. V režimu ARR se navolí požadovaná rychlost, která je posléze automaticky udržována. Třetí režim řízení je řízení pomocí systému AVV - automatické vedení vlaku. Zobrazování všech důležitých údajů, výstup AVV jakož i komunikaci s ostatními vozy soupravy zprostředkovává monitor s dotykovým ovládáním, integrovaný do řídicího pultu. Jednotka je vybavena vlakovým zabezpečovačem LS 90 od firmy AŽD a protismykovým zařízením. Informovanost cestujících zabezpečuje informační systém UniControls.

Fotogalerie

471.001-8 ČD
471.001-8 ČD Tuklaty
011 ČD
2005-04-02
© David Švestka

1024x768 px | 140 kB
 
471.005-9 ČD
471.005-9 ČD Praha Masarykovo n.

2004-11-16
© David Švestka

1024x768 px | 75 kB
 
471.012-5 ČD
471.012-5 ČD Rostoklaty
011 ČD
2005-06-24
© David Švestka

1024x768 px | 175 kB
 
471.016-9 ČD
471.016-9 ČD Praha Barrandov
171 ČD
2005-08-05
© David Švestka

1024x768 px | 162 kB
 
971.021-1
971.021-1 Praha hl.n.

07.04. 2007
© Skutil Jan

2048x1536 | 548 kB
 

Technická fotodokumentace

Trakční podvozek
Trakční podvozek471.011-7 ČD
© David Švestka

1024x768 px | 90 kB
 
Běžný podvozek
Běžný podvozek971.001-3 ČD
© David Švestka

1024x768 px | 119 kB
 
Automatické spřáhlo
Automatické spřáhlo© David Švestka

1024x768 px | 91 kB
 
Oddíl I. Třídy
Oddíl I. Třídy471.008-3 ČD
© David Švestka

1024x768 px | 138 kB
 
Oddíl II. Třídy
Oddíl II. Třídy971.010-4 ČD
© David Švestka

1024x768 px | 131 kB
 
Nástupní prostor
Nástupní prostor971.013-8 ČD
© David Švestka

1024x768 px | 73 kB
 
Stanoviště strojvedoucího
Stanoviště strojvedoucího971.007-0 ČD
© David Švestka

1024x768 px | 100 kB
 
Typový výkres
Typový výkres 1024x768 px
104 kB
 
Technické údaje
Technické údaje - 471+071+971
VýrobceČKD Vagonka, ŠKODA Transportation
Rok výroby1997-2008
Vyrobeno ks (3/05)16 / 30
Trakční systém3 kV=
Délka přes nárazníky79 200 mm
Výška se staženými sběrači4 635 mm
Min. poloměr oblouku120 m
Uspořádání pojezduBo'Bo'+2'2'+2'2'
Služební hmotnost155.4 t
Míst k sezení310
Míst k stání333
Rozchod1 435 mm
Trvalý výkon2 000 kW
Trvalý výkon EDB1 700 kW
Maximální rychlost140 km/h
Míst k stání134
Rozvor náprav2 400 mm
Maximální rychlost140 km/h
Maximální rychlost140 km/h
Délka přes nárazníky26 400 mm
Vzdálenost otočných čepů19 000 mm
Uspořádání pojezdu2'2'
Průměr dvojkolí920 mm
Míst k sezení59
Topeníelektrické teplovzdušné
Šířka2 820 mm
Technické údaje - hnací vůz řady 471
Délka přes nárazníky26 400 mm
Rozvor náprav2 600 mm
Vzdálenost otočných čepů19 000 mm
Uspořádání pojezduBo'Bo'
Služební hmotnost62,7 t
Průměr dvojkolí920 mm
Míst k stání65
Nápravový převod1:4,732
Typ trakčních motorůML 4144 K/6
Trvalý proud TM3 x 155 A
Trvalá tažná síla99 kN
Maximální tažná síla180 kN
Regulace výkonuIGBT tranzistory
Trvalý výkon2 000 kW
Trvalý výkon EDB1 700 kW
Trvalá rychlost70,4 km/h
Maximální rychlost140 km/h
Technické údaje - vložený vůz 071
Délka přes nárazníky26 400 mm
Rozvor náprav2 400 mm
Vzdálenost otočných čepů19 000 mm
Uspořádání pojezdu2'2'
Služební hmotnost45.4 t
Průměr dvojkolí920 mm
Míst k sezení134
Míst k stání134
Technické údaje - řídicí vůz 971
Služební hmotnost47,3 t
Míst k sezení117
 
Přezdívky
Ešus
Nejpoužívanější přezdívkou těchto jednotek je přezdívka Ešus, protože stejně jako toto polní nádobí jsou jednotky řady 471 hliníkové a třídílné.

Hliník
Podle materiálu použitého na vozové skříně.

Ledovec
Podle bílého nátěru a velkých rozměrů.
 
Dislokace ČD (02/2020)
OCÚ Střed, SÚ Praha
471.001 + 071.001 + 971.001,
471.002 + 071.002 + 971.002,
471.003 + 071.003 + 971.003,
471.004 + 071.004 + 971.004,
471.005 + 071.005 + 971.005,
471.006 + 071.006 + 971.006,
471.007 + 071.007 + 971.007,
471.008 + 071.008 + 971.008,
471.009 + 071.009 + 971.009,
471.010 + 071.010 + 971.010,
471.011 + 071.011 + 971.011,
471.012 + 071.012 + 971.012,
471.013 + 071.013 + 971.013,
471.014 + 071.014 + 971.014,
471.015 + 071.015 + 971.015
471.016 + 071.016 + 971.016
471.017 + 071.017 + 971.017
471.018 + 071.018 + 971.018
471.019 + 071.019 + 971.019
471.020 + 071.020 + 971.020
471.021 + 071.021 + 971.021
471.022 + 071.022 + 971.022
471.023 + 071.023 + 971.023
471.026 + 071.026 + 971.026
471.027 + 071.027 + 971.027
471.028 + 071.028 + 971.028
471.029 + 071.029 + 971.029
471.030 + 071.030 + 971.030
471.031 + 071.031 + 971.031
471.032 + 071.032 + 971.032
471.033 + 071.033 + 971.033
471.034 + 071.034 + 971.034
471.036 + 071.036 + 971.034
471.037 + 071.037 + 971.036
471.038 + 071.038 + 971.037
471.039 + 071.039 + 971.038
471.040 + 071.040 + 971.040
471.041 + 071.041 + 971.041
471.042 + 071.042 + 971.042
471.043 + 071.043 + 971.043
471.044 + 071.044 + 971.044
471.045 + 071.045 + 971.045
471.046 + 071.046 + 971.046
471.047 + 071.047 + 971.047
471.048 + 071.048 + 971.048
471.049 + 071.049 + 971.049
471.050 + 071.050 + 971.050
471.050 + 071.050 + 971.050
471.051 + 071.051 + 971.051
471.052 + 071.052 + 971.052
471.053 + 071.053 + 971.053
471.059 + 071.059 + 971.059
471.060 + 071.060 + 971.060
471.061 + 071.061 + 971.061
471.062 + 071.062 + 971.062
471.063 + 071.063 + 971.063
471.064 + 071.064 + 971.064
471.065 + 071.065 + 971.065
471.066 + 071.066 + 971.066
471.067 + 071.067 + 971.067
471.068 + 071.068 + 971.068
471.069 + 071.069 + 971.069
471.070 + 071.070 + 971.070
471.071 + 071.071 + 971.071
471.072 + 071.072 + 971.072
471.073 + 071.073 + 971.073
471.074 + 071.074 + 971.074
471.075 + 071.075 + 971.075
471.076 + 071.076 + 971.076
471.077 + 071.077 + 971.077
471.078 + 071.078 + 971.078
471.079 + 071.079 + 971.079
OCÚ Východ, SÚ Bohumín
471.024 + 071.024 + 971.024
471.025 + 071.025 + 971.025
471.035 + 071.035 + 971.035
471.054 + 071.054 + 971.054
471.055 + 071.055 + 971.055
471.056 + 071.056 + 971.056
471.057 + 071.057 + 971.057
471.058 + 071.058 + 971.058
471.080 + 071.080 + 971.080
471.081 + 071.081 + 971.081
471.082 + 071.082 + 971.082
471.083 + 071.083 + 971.083
Provozní | Čekající na zrušení | Zrušené | Historické
 
Veřejné použití jakékoliv části této stránky je podmíněno uvedením zdroje.

Popis | Fotogalerie | Technická fotodokumentace | Technické údaje | Přezdívky | Dislokace
Rychlá navigace
Drážní vozidla Přehled vozidel v Atlasu Jak se řídí lokomotiva Značení hnacích vozidel Nátěry hnacích vozidel Nerealizovaná vozidla Typy drážních vozidel Kategorie vlaků ČD Konstrukce lokomotiv Pojezdy, podvozky Spalovací motory lokomotiv Přenosy výkonu Regulátory trakčního soustrojí Trakční motory Trakční transformátory Brzdová zařízení Stanoviště, strojovny Kontroléry, odporníky Trakční měniče Sběrače, odpojovače Hlavní vypínače, el. ochrany Lexikon pojmů O Atlasu lokomotiv Kontakt Použité prameny Partneři
ŽelPage Karosářské práce
Statistika