Atlas lokomotiv Atlas lokomotiv
Vítejte na Atlasu lokomotiv,
nejrozsáhlejším přehledu lokomotiv na českém internetu!
Přehled elektrických lokomotiv.
Aktuálně obsahuje 38 řad hnacích vozidel.
Přehled elektrických jednotek.
Aktuálně obsahuje 7 řad hnacích vozidel.
Přehled motorových lokomotiv.
Aktuálně obsahuje 37 řad hnacích vozidel.
Přehled motorových vozů a jednotek.
Aktuálně obsahuje 17 řad hnacích vozidel.
AtlasLokomotiv.net nově na Facebooku!
Navštivte naši stránku a staňte se fanouškem.
AtlasLokomotiv.net na Facebooku

714

 
714.012-2 ČD
Mezinárodní značení 92 54 2 714 xxx - x
Rok výroby
Trakce nezávislá s elektrickým přenosem výkonu
Typ vozidla čtyřnápravová kapotová univerzální lokomotiva
Provozovatel ČD
Výkon 600 kW
Maximální rychlost 80 km/h
 

Vývoj a výroba

Lokomotivní řada 714 vznikla rekonstrukcí starších motorových lokomotiv řady 735 (T 466.0), dodávaných v 70. letech. K těmto rekonstrukcím ČD přistoupily z důvodu značně nehospodárného provozu a rychle se zhoršující spolehlivosti těchto lokomotiv, i když věk lokomotiv nebyl ještě příliš vysoký. Problémem bylo také samotné použití francouzského licenčního motoru - díly byly konstrukčně odlišné od českých a zaměnitelnost dílů byla tedy prakticky nemožná. Rekonstrukce byly odvozeny z lokomotivní řady 704. Při první rekonstrukci, provedené v roce 1992 v LD Brno, byl využit původní rám i kapotáž, ale byly dosazeny dva moderní naftové agregáty LIAZ M 2-650. Takto rekonstruovány byly stroje nově značené jako 714.001 a 714.002. U lokomotiv 714.003 až 714.005 byla již dosazena nová kapotáž, motory ale zůstaly stejného typu jako u prvních dvou lokomotiv. Z původních strojů řady 735 tak zůstal zachován pouze hlavní rám a podvozky. Teprve od lokomotivy 714.006 včetně byly instalovány nové výkonnější motory LIAZ M 1.2 C, které jsou ale starší konstrukce a jedná se pouze o modernizace. Lokomotivy se dodávaly ve dvou modifikacích, lišících se v hmotnosti. Běžné lokomotivy řady 714 dosahovaly hmotnosti 60 tun (15 tun na nápravu), zatímco stroje značené jako 714.2 vážily ve službě 64 tun (16 tun na nápravu). Uvalení exekuce na ČKD Dopravní systémy a.s. bohužel další vývoj a rekonstrukce dalších lokomotiv zastavilo. V lednu 2004 ale došlo k obratu, kdy byla uzavřena smlouva mezi ČD a firmou MC Invest a.s., která převzala závazky související s nerealizovanými dodávkami lokomotiv. Výrobní zázemí, jakož i schvalování, předávání a záruční povinnosti zabezpečuje ČMKS Holding.

Provoz

Lokomotiva je určena pro středně těžkou posunovací službu a pro lehkou traťovou službu, zejména osobní. Lokomotiva je přizpůsobena pro provoz s přívěsnými vozy řady 010 (Baafx, resp. Btax). Mezi nejznámější výkony těchto lokomotiv patří vozba osobních vlaků na trati 210 - Posázavském Pacifiku. Lokomotivy jsou zastoupeny pouze u ČD, u ZSSK ale dodnes probíhají podobné rekonstrukce, a to na řadu 736. Mezi klady lokomotiv řady 714 patří ekonomičtější provoz, nižší hlučnost, modernější elektrická a řídicí část, lepší pracovní podmínky strojvedoucího a modernější vzhled. Přesto je úroveň rekonstrukcí diskutabilní, neboť spalovací motory způsobují lokomotivám v provozu časté problémy a lokomotivy 714 se tak řadí k nejméně spolehlivým vozidlům. Důvodem je poddimenzování motorů - ty jsou výkonem 300 kW při tak malém zdvihovém objemu (necelých 12 l) silně přetíženy. Problémy také způsobuje množství propojovacích hadic mezi oběma agregáty, kvůli čemuž dochází k častým kapalinovým únikům.

Mechanická část

Lokomotiva je koncipována jako kapotová se dvěma zúženými a sníženými kapotami a věžovou kabinou strojvedoucího se sendvičovou tropickou střechou a velkými nedělenými čelními skly, skýtajícími vynikající výhled. Před řídicími pulty je čelní sklo navíc sníženo až na úroveň pultu. Po stranách obou představků jsou ochozy opatřené zábradlím a přístupné schůdky. Z ochozů je přístupná i kabina strojvedoucího s dveřmi v čelních stěnách. Hlavní rám s podvozky je původní z řady 735. Rám je s podvozky spřažen pomocí otočných čepů, zalisovaných v příčnících hlavního rámu. Lokomotivní rám je na podvozcích uložen prostřednictvím silentbloků. Oba podvozky jsou hnací, se dvěma dvojkolími vedenými kyvnými rameny a odpruženými šroubovými ocelovými pružinami, doplněnými paralelními hydraulickými tlumiči. V každém podvozku jsou uloženy dva trakční motory s tlapovými ložisky. V přední delší kapotě jsou za sebou uloženy dva shodné spalovací motory typu LIAZ M 1.2 C - M 640D. Jedná se o vznětové stojaté čtyřdobé šestiválce s přímým vstřikem paliva a přeplňováním. Motor má jeden vačkový hřídel, ventilový rozvod je OHV. Na každý válec připadají dva sací a dva výfukové ventily. Chlazení je vodní. Každý spalovací motor je přes pružnou spojku přírubově spojen s vlastním trakčním alternátorem. Palivová nádrž je zavěšena pod lokomotivním rámem mezi podvozky. Lokomotiva může být provozována i s jedním vyřazeným motorgenerátorovým soustrojím (v činnosti jsou pak pouze dva trakční elektromotory). Lokomotiva je vybavena ruční brzdou, samočinnou tlakovou brzdou soustavy DAKO DK-GP, přímočinnou brzdou a elektrodynamickou brzdou. Ruční brzda působí vždy na jedno dvojkolí přilehlého podvozku, spouštěna je ručně ze stanovišť. Samočinná tlaková brzda je řízena elektrickým brzdičem DAKO BSE s ovladači DAKO OBE1. Přímočinná brzda je řízena elektrickým brzdičem DAKO BPE, ovládaným ovladači ČKD OBP-2E. Stlačený vzduch vyrábějí dva mechanicky poháněné tříválcové kompresory 3 DSK 100. Lokomotiva má dva hlavní vzduchojemy o celkovém objemu 1 000 l (p = 10 bar) a tři pomocné vzduchojemy o objemu celkem 120 l. Brzdový rozváděč je typu DAKO LTR. V každém podvozku jsou dva brzdové válce o průměru 8" (pmax = 4 bar). Všechna čtyři dvojkolí jsou bržděna oboustrannou špalíkovou třecí brzdou. Ve službě lokomotiva veze 400 kg písku.

Elektrická část

Trakční alternátory jsou střídavé třífázové stroje typu TA 611, které po usměrnění proudu v individuálních usměrňovačích PA 17 napájejí čtyři trakční motory TE 005 E. Jedná se o stejnosměrné sériové čtyřpólové elektromotory. K zajištění ideální spolupráce vznětového motoru a trakčního alternátoru je určen elektronický regulátor, zajišťující zároveň ochranu proti skluzu. V kabině strojvedoucího jsou diagonálně umístěny dva nové řídicí pulty s elektronickými rychloměry a pákovými řídicími kontroléry. K dispozici je 9 jízdních a 9 brzdových stupňů. Na řídicích pultech jsou dále instalovány ampérmetry trakčních alternátorů, ampérmetr trakčních motorů a otáčkoměry spalovacích motorů. Ostatní ukazatele (teploměry chladicí vody, tlakoměry oleje, voltmetry a ampérmetry jednotlivých sítí a jejich dobíjení), spínače, jističe a signalizační panel poruch jsou umístěny ve skříni jističů, umístěné ve stěně kabiny blíže k zadnímu (kratšímu) představku. Elektrodynamická brzda je odporová se stupňovitou regulací. Ovládá se řídicím kontrolérem. Brzdový odporník je uložen v zadní kapotě. Elektrický rozváděč je také umístěn v zadním kratším představku. Palubní síť lokomotivy má napětí 24 V stejnosměrných a je napájena z akumulátorové baterie 18 KPH 150 P, resp. 75 NKS 150 o kapacitě 150 Ah. Ve výbavě lokomotivy nechybí zařízení pro kontrolu bdělosti strojvedoucího KBS-E. Lokomotiva je vybavena systémem pro osobní dopravu - Zastávka na znamení.

Fotogalerie

714.012-2 ČD
714.012-2 ČD Praha Hostivař
221 ČD
2005-05-02
© David Švestka

1024x768 px | 247 kB
 
714.012-2 ČD
714.012-2 ČD Praha Hostivař
221 ČD
2005-05-02
© David Švestka

1024x768 px | 246 kB
 
714.017-1 ČD
714.017-1 ČD Jarov
210 ČD
2004-10-29
© David Švestka

1024x768 px | 195 kB
 
714.020-5 ČD
714.020-5 ČD Jarov
210 ČD
2004-10-29
© David Švestka

1024x768 px | 222 kB
 
714.022-1 ČD Os 2511
714.022-1 ČD Pavlov
120 ČD
2004-07-27
© David Švestka

1024x768 px | 118 kB
 
714.227-6 ČD Sp 1892
714.227-6 ČD Jeneč
120 ČD
2005-05-14
© David Švestka

1024x768 px | 117 kB
 

Technická fotodokumentace

Podvozek
Podvozek714.027-0 ČD
© David Švestka

1024x768 px | 148 kB
 
Střecha kabiny a výfuk
Střecha kabiny a výfuk714.027-0 ČD
© David Švestka

1024x768 px | 100 kB
 
Spalovací motor
Spalovací motor714.027-0 ČD
© David Švestka

1024x768 px | 130 kB
 
Hlavní kompresor
Hlavní kompresor714.027-0 ČD
© David Švestka

1024x768 px | 65 kB
 
Skříň jističů
Skříň jističů714.027-0 ČD
© David Švestka

1024x768 px | 119 kB
 
Stanoviště strojvedoucího
Stanoviště strojvedoucího714.027-0 ČD
© David Švestka

1024x768 px | 126 kB
 
Řízení
Řízení714.027-0 ČD
© David Švestka

1024x768 px | 105 kB
 
Výhled strojvedoucího
Výhled strojvedoucího714.027-0 ČD
© David Švestka

1024x768 px | 114 kB
 
Technické údaje
RekonstrukceČKD Dopravní systémy
Roky rekonstrukcí1994-97 [1992-93]
Rekonstruováno ks58 [2]
Délka přes nárazníky14 240 [14 180] mm
Rozvor podvozku2 400 mm
Vzdálenost otočných čepů7 600 mm
Uspořádání pojezduBo'Bo'
Služební hmotnost60 / 64* [56] t
Průměr dvojkolí1 000 mm
Rozchod1 435 mm
Nápravový převod1:4,8125
Typ spalovacího motoruLIAZ M 1.2 C-M 640D [LIAZ M 2-650]
Objem spalovacího motoru11,946 [13,740] l
Vrtání130 mm
Zdvih150 mm
Otáčky volnoběžné650 ot.min-1
Otáčky jmenovité1 800 ot.min-1
Pořadí vstřiku1-5-3-6-2-4
Zásoba paliva2 000 l
Vodní hospodářství75 l
Olejové hospodářství30,5 l
Přenos výkonuelektrický střídavě-stejnosměrný
Typ trakčních motorůTE 005 E
Maximální tažná síla154 kN
Regulace motorgenerátoruelektronický regulátor
Trvalý výkon SM600 [500] kW
Trvalý výkon EDB600 kW
Maximální výkon EDB1 020 kW
Maximální rychlost80 [90] km/h
714 [714.001-002]
*) 714.2
 
Přezdívky
Velké Lego
Podle "stavebnicového" tvaru a barevného laku se lokomotivám řady 714 přezdívá Lego. Tuto přezdívku mají ale i lokomotivy 704 a 708, řada 714 je z nich ale největší, a proto se přezdívka upřesňuje na Velké Lego.
 
Veřejné použití jakékoliv části této stránky je podmíněno uvedením zdroje.

Popis | Fotogalerie | Technická fotodokumentace | Technické údaje | Přezdívky
Rychlá navigace
Drážní vozidla Přehled vozidel v Atlasu Jak se řídí lokomotiva Značení hnacích vozidel Nátěry hnacích vozidel Nerealizovaná vozidla Typy drážních vozidel Kategorie vlaků ČD Konstrukce lokomotiv Pojezdy, podvozky Spalovací motory lokomotiv Přenosy výkonu Regulátory trakčního soustrojí Trakční motory Trakční transformátory Brzdová zařízení Stanoviště, strojovny Kontroléry, odporníky Trakční měniče Sběrače, odpojovače Hlavní vypínače, el. ochrany Lexikon pojmů O Atlasu lokomotiv Kontakt Použité prameny Partneři
ŽelPage Karosářské práce
Statistika