Atlas lokomotiv Atlas lokomotiv
Vítejte na Atlasu lokomotiv,
nejrozsáhlejším přehledu lokomotiv na českém internetu!
Přehled elektrických lokomotiv.
Aktuálně obsahuje 38 řad hnacích vozidel.
Přehled elektrických jednotek.
Aktuálně obsahuje 7 řad hnacích vozidel.
Přehled motorových lokomotiv.
Aktuálně obsahuje 37 řad hnacích vozidel.
Přehled motorových vozů a jednotek.
Aktuálně obsahuje 17 řad hnacích vozidel.
AtlasLokomotiv.net nově na Facebooku!
Navštivte naši stránku a staňte se fanouškem.
AtlasLokomotiv.net na Facebooku

810, 809 | M 152.0

 
810.038-0 ČD
Mezinárodní značení 95 54 5 809 xxx - x, 95 54 5 810 xxx - x
Rok výroby 1973 až 1982
Trakce nezávislá s hydromechanickým přenosem výkonu
Typ vozidla dvounápravový motorový osobní vůz
Provozovatel ČD, ZSSK
Výkon 155 kW
Maximální rychlost 80 km/h
 

Vývoj a výroba

Na přelomu šedesátých a sedmdesátých let výkony v regionální osobní přepravě stále rostly a ČSD postrádaly větší počet malých motorových vozů, které by umožnily nahradit zastaralé motorové vozy řady M 131.1 (801) a pomohly zvládnout rostoucí přepravní výkony. Dva prototypy nové řady M 151.0 byly vyvinuty ve Výzkumném ústavu kolejových vozidel (VÚKV) a Vagonce Tatra Studénka, kde také byly roku 1973 vyrobeny. Sériová výroba probíhala v letech 1975 až 1982, z důvodu nárůstu hmotnosti oproti prototypům byly ale značeny jako řada M 152.0 (810). Původně mělo být dodáno přibližně 300 těchto vozů, ale z důvodu nerealizovaných dodávek motorových vozů řady M 475.0 (860) se počet dodaných vozidel více než zdvojnásobil a ustálil se až na hodnotě 680 strojů, z toho byly poslední dva vozy označeny jako M 152.5 (810.8), neboť byly dodány v širokorozchodném provedení. K motorovým vozům byly vyrobeny i přípojné vozy řady Blm (010). V letech 1994 až 1997 bylo 27 vozů řady 810 přizpůsobeno k samoobslužnému odbavování cestujících, tzn. že vlaková četa je reprezentována pouze strojvedoucím. Modifikovaná vozidla byla dovybavena systémem Zastávka na znamení, výdejním okénkem na jízdenky, označovačem a na stanovišti strojvedoucího se objevila radiostanice, zařízení pro kontrolu bdělosti a nová sedačka. Tyto vozy k 1.4.1996 dostaly řadu 809. Od poloviny devadesátých let dochází k rekonstrukci vozů i na jiné nové řady. Dva rekonstruované vozy byly přeznačeny na řadu 811, v roce 2001 byla dokončena komplexní přestavba vozu řady 810 na motorový vůz řady 812 a vozu řady 010 na řadu 912 - řídicí vůz k vozu 812, se kterým tvoří jednotku.

Provoz

Motorové vozy řady 810 jsou určeny pro lehkou osobní dopravu na vedlejších tratích, ale díky nedostatku moderních vozů řady 842 a 843 jezdí často i na hlavních tratích. Mají provozně nenáročnou jednoduchou konstrukci, což je základem snadné obsluhy i údržby. Méně oblíbené jsou mezi cestujícími, protože o pohodlných sedačkách, estetickém interiéru nebo promyšleném způsobu větrání se opravdu nedá mluvit. Vozy řady 810 jsou zastoupeny ve všech českých DKV kromě ostravského depa, početně jsou vozy zastoupeny i u ZSSK, i když ne tolik jako u ČD, protože na Slovensku nebyla vybudována tak hustá síť lokálních tratí. Jedná se o jednoznačně nejrozšířenější hnací vozidla na českých kolejích.

Uspořádání

Motorový vůz je půdorysně členěn na první stanoviště strojvedoucího, první nástupní prostor s toaletou, centrální oddíl pro cestující, druhý nástupní prostor a druhé stanoviště strojní obsluhy. Motorový vůz nabízí celkem 55 míst k sezení a 40 míst k stání. Velmi stísněná stanoviště strojvedoucího jsou neprůchozí a lze se na ně dostat pouze dveřmi z nástupních prostorů. Nástupní prostory jsou přístupné jednokřídlými předsuvnými dveřmi. Sedačky ve velkoprostorovém oddílu pro cestující jsou uspořádány podle schématu 2+3 proti sobě. Vytápění vozu je teplovzdušné s využitím odpadního tepla od chlazení Dieselu, v jehož chladicím okruhu je také zařazen pomocný naftový teplovodní agregát VA 20. Osvětlení je zářivkové.

Mechanická část

Skříň vozu je lehké samonosné svařované konstrukce. Skříň je prostřednictvím osmi závěsů s pryžovými sloupky uložena na dvou jednonápravových podvozcích, z nichž jeden je hnací a druhý běžný. Podélné síly mezi rámy podvozků a skříní přenášejí podélná táhla. Každé dvojkolí je odpruženo čtyřmi vinutými ocelovými pružinami, které jsou na každé straně doplněny jedním hydraulickým tlumičem. Oba podvozky jsou vybaveny zařízením pro mazání okolků. Trakční soustrojí, skládající se ze spalovacího motoru a přírubově připojené hydromechanické převodovky, je zavěšeno pod podlahou vozu. Spalovací motor LIAZ ML 634 je vznětový čtyřdobý šestiválec v ležatém uspořádání, známý i z dnes již historických autobusů ŠKODA ŠM 11 (vyráběných od roku 1965). Tento agregát s přímým vstřikem paliva není přeplňovaný. Ventilový rozvod je OHV, motor má jeden vačkový hřídel. Každý válec má dva vstřikovací a dva výfukové ventily. Každý píst je osazen čtyřmi pístními kroužky. Chlazení je vodní, voda se ochlazuje v chladiči se žaluziemi a ventilátorem, poháněným hydromotorem. Mazání motoru zajišťuje dvojité čerpadlo, mazivo je chlazeno vodou. Spaliny jsou z motoru odváděny potrubím se dvěma tlumiči na střechu vozu. Regulaci přívodu paliva a tím i otáčky a výkon motoru reguluje strojvedoucí plynovou pákou ze stanoviště. Tato páka je lanovodem spojena se vstřikovacím čerpadlem, které zároveň pohání dopravní čerpadlo, čerpající palivo z palivové nádrže. V předepsaných otáčkách je motor udržován omezovacím regulátorem. Spalovací motor je spojovacím mezikusem spřažen s převodovkou Praga 2 M 70. Jedná se o hydromechanickou automatickou dvoustupňovou převodovku s elektrohydraulickým ovládáním. Měnič je hydrodynamický dvoufázový, jednostupňový, s blokovací spojkou. V rámci modernizací dostávají vozy nové převodovky Praga 2 M 90, které vycházejí z typu 2 M 70; oproti němu mají modifikované převodovky odstraněny některé konstrukční nedostatky. Točivý moment je z převodovky přenášen kloubovým hřídelem na nápravovou reverzační převodovku NKR 16, tvořenou kuželovým soukolím - pastorkem a dvěma ozubenými koly. Brzdová výstroj je tvořena ruční brzdou, samočinnou tlakovou brzdou soustavy DAKO DK-P a přímočinnou brzdou. Ruční brzda působí na přilehlé dvojkolí a je utahována vratidly z obou stanovišť strojvedoucího. Samočinná tlaková brzda je řízena dvěma vzduchovými brzdiči DAKO BS2, přímočinnou brzdu řídí dva brzdiče DAKO BP. Zdrojem tlakového vzduchu je jeden mechanicky poháněný kompresor 3 DSK 75, což je dvoustupňový kompresor se třemi válci v řadě a s mezichladičem. Kompresor je poháněn po celou dobu běhu dieselu; stlačený vzduch je přiváděn do hlavního vzduchojemu (p = 8 bar) a pomocného vzduchojemu, přebytčený vzduch se vypouští ven. Brzdový rozváděč je typu DAKO BV 1 m 14". Obě dvojkolí jsou oboustranně brzděna špalíky třecí brzdy. Objem písečníků je 56 l.

Elektrická část

Napětí palubní sítě činí 48 V. Niklokadmiová akumulátorová baterie je typu NKS 80, resp. Saft Ferak 38 KPH 80 P; kapacita činí 80 Ah. Z baterie vede odbočka o napětí 24 V, určená pro měřicí a kontrolní obvody. Akumulátorová baterie je dobíjena alternátorem BD 521/6, což je střídavý třífázový stroj. Na výstupu je proud usměrňován v křemíkovém usměrňovači. Modernizované motorové vozy řady 810 dostávají zařízení pro kontrolu bdělosti strojvedoucího KBS-E a radiostanice TRS.

Fotogalerie

809.281-9 ČD
809.281-9 ČD Mladá Boleslav hl.n.
070 ČD
2005-07-04
© David Švestka

1024x768 px | 128 kB
 
810.038-0 ČD [Os 2510]
810.038-0 ČD Jeneč
120 ČD
2005-05-14
© David Švestka

1024x768 px | 101 kB
 
810.107-3 ČD [Os 9839]
810.107-3 ČD Pavlov
120 ČD
2005-07-27
© David Švestka

1024x768 px | 148 kB
 
810.187-5 ČD [Os 6051]
810.187-5 ČD Mladá Boleslav
071 ČD
2005-07-04
© David Švestka

1024x768 px | 175 kB
 
810.207-1 ČD [Os 6051]
810.207-1 ČD Veleliby
071 ČD
2005-07-13
© David Švestka

1024x768 px | 161 kB
 
810.386-3 ČD [Os 8925]
810.386-3 ČD Praha Stromovka
091 ČD
2005-07-12
© David Švestka

1024x768 px | 178 kB
 
810.564-5 ČD [Os 6049]
810.564-5 ČD Mladá Boleslav hl.n.
071 ČD
2005-07-04
© David Švestka

1024x768 px | 138 kB
 

Technická fotodokumentace

Oddíl pro cestující
Oddíl pro cestující810.304-6 ČD
© David Švestka

1024x768 px | 171 kB
 
Stanoviště strojvedoucího
Stanoviště strojvedoucího810.589-2 ČD
© David Švestka

1024x768 px | 117 kB
 
Technické údaje
VýrobceVagonka Tatra Studénka [MSV Studénka]
Objem spalovacího motoru11,946 l
Vrtání130 mm
Zdvih150 mm
Otáčky volnoběžné600 ot.min-1
Otáčky jmenovité2 150 ot.min-1
Pořadí vstřiku1-5-3-6-2-4
Zásoba paliva300 l
Vodní hospodářství156 l
Přenos výkonuhydromechanický
Nápravový převod1:3,93
Maximální tažná síla29 kN
Trvalý výkon SM155 kW
Typ spalovacího motoruLIAZ ML 634
Rozchod1 435 / 1 520* mm
Topenínaftové teplovzdušné
Rok výroby1973 / 1975-82 [1994-96]
Vyrobeno ks678 / 2* [27]
Délka přes nárazníky13 970 mm
Šířka3 120 mm
Výška3 509 mm
Rozvor náprav8 000 mm
Minimální poloměr oblouku100 m
Uspořádání pojezdu1'A'
Služební hmotnost20 t
Průměr nových dvojkolí840 mm
Míst k sezení55
Míst k stání40
Maximální rychlost80 km/h
810 [809]
*) 810.8
 
Přezdívky
Orchestrion
V počátcích provozu docházelo k četným závadám, které byly snadno řešitelné kopnutím do skříně elektrického rozváděče. Podobným způsobem se spouštěl orchestrion v právě uváděném seriálu Chalupáři, a tak se toto označení vžilo i pro vozy M 152.0.
Plevel
Plevel se vozům řady 810 říká proto, že jich je velké množství a jsou prakticky všude.
 
Dislokace ČD (1.8.2003)
DKV Brno
810.076, 091, 096, 097, 123, 124, 139, 144, 164, 170, 212, 222, 292, 421, 433, 449, 537, 569, 674

DKV Česká Třebová
810.052, 056, 059, 060, 062, 085, 098, 126, 143, 172, 196, 216, 224, 228, 233, 236, 237, 240, 254, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 325, 326, 327, 328, 330, 339, 351, 353, 362, 400, 401, 458, 471, 473, 477, 484, 487, 511, 512, 513, 540, 541, 557, 576, 578, 616, 617, 618, 619, 629, 630, 631, 632, 654, 655, 668

DKV České Budějovice
810.053, 074, 075, 093, 095, 108, 109, 110, 111, 112, 174, 175, 176, 177, 178, 193, 194, 195, 210, 213, 214, 215, 225, 226, 227, 246, 247, 248, 251, 265, 266, 267, 313, 393, 416, 483, 509, 510, 522, 523, 524, 571, 572, 573, 575, 595, 620, 621, 622, 633, 634, 635, 641, 644, 645, 646, 658, 669

DKV Liberec
810.027, 045, 047, 100, 113, 166, 167, 183, 187, 189, 197, 199, 200, 204, 205, 206, 207, 217, 219, 220, 242, 230, 243, 244, 245, 255, 256, 257, 259, 260, 261, 263, 274, 275, 277, 279, 285, 299, 300, 302, 309, 311, 312, 331, 332, 338, 341, 343, 346, 347, 374, 388, 423, 424, 425, 448, 461, 470, 515, 539, 545, 549, 550, 551, 563, 564, 565, 577, 642, 643, 652, 673

DKV Louny
810.011, 012, 013, 014, 016, 028, 029, 030, 037, 038, 039, 040, 043, 044, 046, 073, 079, 083, 086, 087, 105, 107, 128, 129, 145, 147, 148, 149, 150, 152, 169, 218, 229, 231, 238, 258, 268, 269, 270, 278, 287, 288, 304, 310, 314, 315, 316, 317, 319, 320, 321, 322, 333, 324, 337, 340, 344, 348, 349, 363, 375, 396, 399, 410, 411, 412, 420, 459, 460, 466, 482, 488, 528, 529, 538, 559, 560, 561, 585, 587, 588, 591, 592, 593, 594, 597, 601, 653, 665, 666

DKV Olomouc
810.009, 023, 024, 025, 026, 036, 048, 049, 050, 051, 069, 090, 121, 122, 130, 132, 142, 161, 162, 168, 192, 211, 262, 284, 286, 308, 329, 468, 508, 546, 558, 582, 583

DKV Plzeň
810.017, 018, 031, 032, 033, 034, 041, 042, 054, 055, 077, 084, 114, 133, 134, 155, 156, 180, 182, 201, 250, 289, 303, 306, 318, 359, 368, 369, 382, 383, 394, 406, 417, 418, 430, 431, 440, 441, 442, 548, 566, 670, 675, 676

DKV Praha
810.078, 081, 099, 101, 102, 103, 104, 115, 117, 184, 188, 305, 377, 386, 436, 446, 472, 486, 498, 500, 501, 570, 586, 599

DKV Ústí nad Labem
810.116, 127, 146, 165, 171, 198, 202, 241, 264, 276, 283, 301, 334, 335, 361, 553, 589, 590, 598, 600, 667

DKV Valašské Meziříčí
810.002, 007, 008, 010, 015, 035, 068, 070, 071, 072, 088, 089, 092, 094, 120, 131, 151, 153, 157, 173, 181, 185, 190, 191, 233, 234, 235, 252, 253, 271, 273, 290, 291, 371, 372, 373, 384, 385, 395, 397, 408, 409, 419, 443, 444, 445, 454, 455, 456, 457, 467, 469, 476, 478, 479, 480, 493, 506, 507, 519, 520, 521, 532, 533, 606, 608, 614, 615, 627, 628, 639, 640, 651, 663, 664, 678
Provozní | Čekající na zrušení | Zrušené | Historické
 
Dislokace ZSSK (1.8.2003)
RD Bratislava hl.n.
810.065, 066, 067, 136, 489, 536

RD Brezno
810.453, 615

RD Čierna nad Tisou
810.159, 659, 801, 802

RD Haniska
810.516, 517

RD Humenné
810.004, 005, 006, 020, 022, 158, 354, 355, 380, 405, 428, 464, 531, 544, 554, 567

RD Leopoldov
810.364, 381, 387, 392, 407, 432, 450, 481, 485, 499, 525, 526, 562, 574, 602, 648, 660, 662

RD Lučenec
810.390, 391, 402, 403, 404, 413, 426, 530, 542, 611, 672

RD Nové Zámky
810.357, 365, 366, 379, 427, 437, 438, 439, 490, 491, 579, 555, 638, 649, 661

RD Poprad
810.352, 447

RD Plešivec
810.451, 462, 465, 474, 556, 604, 605

RD Prešov
810.463, 603

RD Prievidza
810.160, 389, 623, 624, 625, 626, 637

RD Trenčianska Teplá
810.119, 496, 581, 584

RD Spišská Nová Ves
810.138, 376, 414, 452, 475

RD Štúrovo
810.503, 504, 505, 518, 543

RD Zvolen
810.535, 656
Provozní | Čekající na zrušení | Zrušené | Historické
 
Veřejné použití jakékoliv části této stránky je podmíněno uvedením zdroje.

Popis | Fotogalerie | Technická fotodokumentace | Technické údaje | Přezdívky | Dislokace
Rychlá navigace
Drážní vozidla Přehled vozidel v Atlasu Jak se řídí lokomotiva Značení hnacích vozidel Nátěry hnacích vozidel Nerealizovaná vozidla Typy drážních vozidel Kategorie vlaků ČD Konstrukce lokomotiv Pojezdy, podvozky Spalovací motory lokomotiv Přenosy výkonu Regulátory trakčního soustrojí Trakční motory Trakční transformátory Brzdová zařízení Stanoviště, strojovny Kontroléry, odporníky Trakční měniče Sběrače, odpojovače Hlavní vypínače, el. ochrany Lexikon pojmů O Atlasu lokomotiv Kontakt Použité prameny Partneři
ŽelPage Karosářské práce
Statistika