Atlas lokomotiv Atlas lokomotiv
Vítejte na Atlasu lokomotiv,
nejrozsáhlejším přehledu lokomotiv na českém internetu!
Přehled elektrických lokomotiv.
Aktuálně obsahuje 38 řad hnacích vozidel.
Přehled elektrických jednotek.
Aktuálně obsahuje 7 řad hnacích vozidel.
Přehled motorových lokomotiv.
Aktuálně obsahuje 37 řad hnacích vozidel.
Přehled motorových vozů a jednotek.
Aktuálně obsahuje 17 řad hnacích vozidel.
AtlasLokomotiv.net nově na Facebooku!
Navštivte naši stránku a staňte se fanouškem.
AtlasLokomotiv.net na Facebooku

843

 
843.004-3 ČD
Mezinárodní značení 95 54 5 843 xxx - x
Rok výroby 1995 až 1997
Trakce nezávislá s elektrickým střídavě-stejnosměrným přenosem výkonu
Typ vozidla čtyřnápravový motorový osobní vůz
Provozovatel ČD
Výkon 600 kW
Maximální rychlost 110 km/h
 

Vývoj a výroba

V polovině roku 1989 ČSD v rámci plánované rozsáhlé restrukturalizace parku motorových vozů zadaly vývoj nového motorového vozu s elektrickým přenosem výkonu. Tento uvažovaný vůz měl vycházet z řady 842. Podnik ČKD Trakce nabídl realizaci elektrovýzbroje, zatímco firma ČKD Lokomotivka projevila zájem o výrobu podozků a motorů. VÚKV specifikoval technické podmínky vozu, pro který bylo navrženo označení 843. Pro vůz byl vybrán vynikající spalovací motor LIAZ M2-650. V roce 1992 podnik ČKD Naftové motory koupil licenci na jeho výrobu a plánoval ho pod označením ČKD 6 FZ 135 T montovat do motorových vozů 843. Kvůli silnému poklesu odbytu, spojenému s převratem v listopadu 1989, však z většího rozšíření agregátu sešlo a vůz byl osazen starším modernizovaným motorem LIAZ M 1.2 C. Roku 1994 se konečně rozběhla výroba prototypu, jenž byl dokončen v roce 1995 a opatřen označením 843.001. Na MSV v Brně byl vůz oceněn zlatou medailí. Sériová výroba oproti prototypu mírně pozměněných vozů začala v roce 1996 a pokračovala do roku 1997. Zároveň byly k motorovému vozu vyráběny také přívěsné vozy řady 043 a řídicí vozy řady 943. Z těchto tří vozů je možné vytvořit ucelené vratné soupravy (nikoliv jednotky). Počet řídicích ani vložených vozů však nedostačuje ani potřebám samotného vozu 843. Původní záměr nahradit motorové vozy řady 810 na hlavních tratích modernějšími a silnějšími vozidly byl tedy splněn pouze částečně.

Provoz

Vozy řady 843, resp. soupravy 843+043+943 jsou určeny pro osobní a lehkou rychlíkovou traťovou službu převážně na neelektrifikovaných hlavních i vedlejších tratích ČD. Motorové vozy působí zejména v severozápadních Čechách a na jižní Moravě. Provoz vozů řady 843 byl odpočátku charakterizován značnými problémy; v posledních letech se ale situace již stává únosnou. V roce 1998 se začaly objevovat problémy s vydrolováním jízdní plochy kol. Problémy pokračovaly i po výměně vadných dvojkolí, a proto byly řady 843, 943 a 043 vyřazeny z provozu po dobu téměř jednoho roku. Teprve po výměně dvojkolí za nová dvojkolí s vyšší pevností byly vozy opět uvedeny do provozu. Dalším velkým problémem jsou spalovací motory. Ty jsou výkonem 300 kW vzhledem k objemu pouze 11,94 l značně zatíženy. Proto byly motory rekonstruovány dosazením odolnějších dílů. Naproti tomu vozy disponují vynikajícími trakčními vlastnostmi, moderním řídicím systémem a v neposlední řadě mají příjemné interiéry, což oceňují zejména cestující. Velké množství vozů je trvale odstaveno a slouží jako zásobárna náhradních dílů.

Uspořádání

Motorový vůz 843 je půdorysně členěn na první stanoviště strojvedoucího, zavazadlový oddíl se zvedacími plošinami pro imobilní cestující, první nástupní prostor, první oddíl pro cestující, druhý nástupní prostor a druhé stanoviště strojní obsluhy. Obě stanoviště strojvedoucího jsou průchozí a jsou vybavena klimatizací. Snížené nástupní prostory jsou přístupné jedno-, resp. dvoukřídlými elektropneumatickými předsuvnými dveřmi. Oba oddíly pro cestující odpovídají II. vozové třídě. Sedačky jsou v oddílech pro cestující uspořádany podle schématu 2+2 proti sobě. Vytápění je teplovzdušné s využitím odpadního tepla od naftových motorů. Okna v oddílech pro pasažéry jsou polospouštěcí se zdvojenými skly. Umělé osvětlení je zářivkové. Zavazadlové police jsou příčně uspořádané. Toalety jsou přizpůsobeny osobám se sníženou pohyblivostí. Kapacita motorového vozu je 120 míst, z toho je 60 míst k stání, 59 k sezení (včetně 5 sklopných sedaček) a jedno místo pro invalidní vozík. Motorové vozy jsou často řazeny do vratných souprav ve složení 843+043+943. Vložený vůz řady 043 nabízí celkem 132 míst (72 k sezení, 60 k stání) a je podstatně kratší než motorový vůz 843. Vložený vůz je rozdělen na tři stejně velké oddíly cestujících, oddělené dvěma nástupními prostory (jeden je větší a s toaletou). Celková kapacita řídicího vozu 943 dosahuje 116 míst, tj. 64 k sezení a 52 k stání. Vůz odpovídá vloženému vozu s tím rozdílem, že n zadním čele je zřízeno stanoviště strojvedoucího, následkem čehož se zmenšil třetí oddíl pro cestující. Provedení interiéru vloženého i řídicího vozu odpovídá motorovému vozu. Celková kapacita soupravy 843+043+943 dosahuje 368 míst, tj. 196 míst k sezení a 172 k stání.

Mechanická část

Samonosné skříně vozů jsou lehké ocelové svařované konstrukce. Skříně jsou otočnými čepy spřaženy se dvěma bezkolébkovými dvounápravovými podvozky, které jsou buď oba trakční (843) nebo oba běžné (043, 943). Vozová skříň spočívá na pružinách sekundárního vypružení, které je tvořeno pneumatickými měchy. Primární odpružení zajišťují vinuté ocelové pružnice s paralelními kapalinovými tlumiči. Motorgenerátorové soustrojí, tvořené dvěma spalovacími motory a přírubově spojenými trakčními alternátory s individuálními usměrňovači, je zavěšeno pod podlahou motorového vozu. Spalovací motory LIAZ jsou přeplňované šestiválce s přímým vstřikem paliva, vodním chlazením a ventilovým rozvodem OHV. Nápravy poháhějí čtyři trakční motory s tlapovými ložisky, vždy dva v každém hnacím podvozku. Jednotka je vybavena ruční brzdou, samočinnou tlakovou brzdou DAKO P, přímočinnou brzdou, elektrodynamickou brzdou, parkovací brzdou a doplňkovou brzdou. Ruční brzda působí na obě dvojkolí přilehlého podvozku. Samočinná tlaková brzda je řízena elektrickým brzdičem DAKO BSE, přímočinnou brzdu řídí elektrický brzdič DAKO BPE. Při zastavení vozidla je účinek přímočinné brzdy převeden na parkovací brzdu. Doplňková brzda je elektropneumatická brzda doplňující účinek EDB při poklesu rychlosti nebo jejím výpadku. Stlačený vzduch vyrábí kompresor Atmos SE 100 LOK. Motorový vůz má dva hlavní vzduchojemy o objemu 400 l a pomocný vzduchojem o objemu 75 l. Brzdový rozváděč je typu DAKO BV 1 Dm 5". Všechna dvojkolí jsou bržděna kotoučovou brzdou s kotouči v kolech. Objem pískojemů je 40 l.

Elektrická část

Trakční alternátory TA 614 WO 1 jsou střídavé třífázové stroje, napájející individuální polořízené třífázové trakční usměrňovače PA 28, z nichž jsou poté napájeny čtyři stejnosměrné trakční elektromotory s cizím chlazením. V řízení vozu se uplatňují mikroprocesory, komunikace mezi vozy probíhá po datové sběrnici podobně jako u elektrických jednotek řady 471. Řízení vozidla probíhá v jednom ze dvou režimů: v manuálním režimu je strojvedoucím přímo regulován poměrný tah, v automatickém režimu je zadána požadovaná rychlost a výkon trakčního soustrojí je poté řízen automaticky tak, aby bylo docíleno předvolené rychlosti. Mnohočlenné řízení umožňující řízení dvou vozů z jednoho stanoviště je kompatibilní i se staršími vozy řady 842. Řídicí pult je osazen monitorem zobrazujícím provozní i poruchové stavy. Tento monitor zároveň nahrazuje většinu analogových ukazatelů, protože na základní obrazovce jsou digitální otáčkoměry motorů, ampérmetry elektromotorů, velký ukazatel poměrného tahu, teploměr vody a oleje a tlakoměr oleje. Elektrodynamická brzda je odporová a pracuje ve spádovém režimu. Ovládání dveří, topení a vodního systému WC je řízeno jednočipovými mikropočítači. Palubní síť o napětí 48 V je napájena baterií KPH 150 P s kapacitou 150 Ah, která je spolu s pomocnými pohony, zařízeními a osvětlením napájena usměrněným proudem vyrobeným třífázovým alternátorem, řízeným pulsním měničem. Vozové sítě vloženého a řídicího vozu jsou napájeny z baterií FNC 373 o kapacitě 250 Ah.

Fotogalerie

843.004-3 ČD [Sp 1893]
843.004-3 ČD Jeneč
120 ČD
2005-05-14
© David Švestka

1024x768 px | 115 kB
 
943.002-6 ČD [R 832 Agara]
943.002-6 ČD Jeneč
120 ČD
2005-06-12
© David Švestka

1024x768 px | 123 kB
 

Technická fotodokumentace

Stanoviště strojvedoucího
Stanoviště strojvedoucího843.007-6 ČD
© David Švestka

1024x768 px | 99 kB
 
Podvozek
Podvozek843.005-0 ČD
© David Švestka

1024x768 px | 68 kB
 
Spalovací motor
Spalovací motor843.007-6 ČD
© David Švestka

1024x768 px | 124 kB
 
Oddíl pro cestující
Oddíl pro cestující943.008-3 ČD
© David Švestka

1024x768 px | 143 kB
 
Technické údaje
VýrobceMSV Studénka
Maximální rychlost120 km/h
Uspořádání pojezdu2'2'
Vzdálenost otočných čepů13 700 mm
Délka přes nárazníky19 700 mm
Technické údaje - 043
Maximální rychlost110 km/h
Výkon trakčních alternátorů2 x 260 kVA
Trvalý výkon SM2 x 300 kW
Regulace motorgenerátoruelektronický regulátor
Maximální tažná síla100 kN
Typ trakčních motorůTE 051
Přenos výkonuelektrický střídavě-stejnosměrný
Zásoba paliva900 l
Služební hmotnost27 t
Průměr dvojkolí840 mm
Zásoba paliva150 l
Míst k stání52
Míst k sezení64
Zásoba paliva150 l
Průměr dvojkolí840 mm
Služební hmotnost28 t
Uspořádání pojezdu2'2'
Vzdálenost otočných čepů13 700 mm
Délka přes nárazníky19 700 mm
Technické údaje - 943
Maximální rychlost120 km/h
Míst k stání60
Míst k sezení72
Pořadí vstřiku1-5-3-6-2-4
Otáčky volnoběh / maximální650 / 1 800 ot.min-1
Trvalý výkon600 kW
Rozchod1 435 mm
Topeníteplovzdušné
Míst k stání172
Míst k sezení196
Služební hmotnost111 t
Uspořádání pojezduBo'Bo'+2'2'+2'2'
Výška4 200 mm
Šířka2 850 mm
Délka přes nárazníky64 600 mm
Vyrobeno ks31
Prototyp / sériová výroba1995 / 1996-97
Maximální rychlost110 km/h
Technické údaje - 843
Délka přes nárazníky25 200 mm
Zdvih150 mm
Vrtání130 mm
Objem spalovacího motoru11,94 l
Typ spalovacího motoru2 x LIAZ M1.2C-ML640D
Rozchod1 435 mm
Míst k stání60
Míst k sezení60
Průměr dvojkolí840 mm
Služební hmotnost56 t
Uspořádání pojezduBo'Bo'
Vzdálenost otočných čepů17 300 mm
Rozvor2 300 mm
Technické údaje - 843+043+943
 
Přezdívky
Apollo
Světelný panel regulátoru díky barevným kontrolkám evokuje představu kosmického plavidla.
Rakev
Motorové vozy řady 843 získaly přezdívku "Rakev" podle zkosených střešních partií, díky čemuž vůz vzhledově připomíná rakev.
 
Dislokace ČD (1.8.2003)
DKV Louny
843.004, 005, 007, 009, 015, 016, 017, 018

DKV Olomouc
843.001, 002, 003, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 026, 027, 028, 029, 031

DKV Ústí nad Labem
843.006, 008, 010, 011, 012, 013, 014, 025, 030
Provozní | Čekající na zrušení | Zrušené | Historické
 
Veřejné použití jakékoliv části této stránky je podmíněno uvedením zdroje.

Popis | Fotogalerie | Technická fotodokumentace | Technické údaje | Přezdívky | Dislokace
Rychlá navigace
Drážní vozidla Přehled vozidel v Atlasu Jak se řídí lokomotiva Značení hnacích vozidel Nátěry hnacích vozidel Nerealizovaná vozidla Typy drážních vozidel Kategorie vlaků ČD Konstrukce lokomotiv Pojezdy, podvozky Spalovací motory lokomotiv Přenosy výkonu Regulátory trakčního soustrojí Trakční motory Trakční transformátory Brzdová zařízení Stanoviště, strojovny Kontroléry, odporníky Trakční měniče Sběrače, odpojovače Hlavní vypínače, el. ochrany Lexikon pojmů O Atlasu lokomotiv Kontakt Použité prameny Partneři
ŽelPage Karosářské práce
Statistika