Atlas lokomotiv Atlas lokomotiv
Vítejte na Atlasu lokomotiv,
nejrozsáhlejším přehledu lokomotiv na českém internetu!
Přehled elektrických lokomotiv.
Aktuálně obsahuje 38 řad hnacích vozidel.
Přehled elektrických jednotek.
Aktuálně obsahuje 7 řad hnacích vozidel.
Přehled motorových lokomotiv.
Aktuálně obsahuje 37 řad hnacích vozidel.
Přehled motorových vozů a jednotek.
Aktuálně obsahuje 17 řad hnacích vozidel.
AtlasLokomotiv.net nově na Facebooku!
Navštivte naši stránku a staňte se fanouškem.
AtlasLokomotiv.net na Facebooku

Řízení lokomotivy

Tento popis se vztahuje k elektrické lokomotivě ŠKODA 65 E (řada 150/151 ČD). Slovem "moderní" v nadpisu není myšleno to, že by tato lokomotiva byla moderní (což není již z principu regulace, absence mikroprocesorů apod.), ale skutečnost, že se jedná o moderní lokomotivu ze skupiny odporníkových strojů, a to zejména díky trvale zatížitelným fechralovým odporníkům, unifikovanému stanovišti strojvedoucího a elektrodynamické brzdě, což ji odlišuje např. od starších řad 121, 140, 141, které jsou také vybaveny odporovou regulací. Vzhledem k tomu, že oživení a odstavení lokomotivy, jakož i řídicí pult se vpodstatě shodují s řadou 163 ČD, nebudu zde všechno opět vypisovat a zaměřím se na samotné řízení odporníkové lokomotivy.


Lokomotiva se řídí dvěma pákami - směrovým kontrolérem (levá páka) a řídicím kontrolérem (pravá páka).

Polohy směrového kontroléru (směrem ke strojvedoucímu)
Sh, P, 0, Z - všechny polohy aretované

Polohy jízdního kontroléru (směrem ke strojvedoucímu)
+, +1, J, -1, 0, B-, B, B+ - aretované polohy jsou J, 0, B

ŘÍZENÍ LOKOMOTIVY V REŽIMU JÍZDA

Pokud chceme lokomotivu uvést do pohybu (samozřejmě po oživení stroje, zvednutí sběrače a provedení zkoušky brzdy a prohlídky stroje), zařadíme směrovým kontrolérem (levá páka na řídicím pultu) směr jízdy vpřed, tj. přepneme páku z polohy 0 do polohy P. Jízdní kontrolér poté přesuneme z počáteční polohy 0 až do polohy J, čímž lokomotivě sdělíme, že se pojede v režimu Jízda (jinak to při rozjezdu ani nejde). Poté jízdní páku přepneme do polohy +1, čímž dojde k zařazení 1. jízdního stupně na sériovém zapojení, vyřadí se první část rozjezdového odporníku, trakčním obvodem začne procházet proud a lokomotiva se dá do pohybu. Protože poloha +1 je nearetovaná, páka se automaticky vrátí do polohy J. Tento úkon (přepínání páky do polohy +1) provádíme až do 27. jízdního stupně, což je hospodárný stupeň (na každém motoru je napětí 3 000/4 V). Nyní přesuneme směrový kontrolér z polohy P do polohy Sh, čímž dáme lokomotivě najevo, že se jde na šunty. Nyní můžeme jízdní pákou řadit šuntovací stupně (28.-32. stupeň). Poté, co je kontrolér na 32. stupni (tedy stupni s nejnižším buzením trakčních motorů řazných do série), přesuneme směrový kontrolér z polohy Sh zpět do polohy P. Přesunem jízdní páky do polohy +1 se zařadí 33. stupeň a zahájí se přechod ze série na sérioparalel. Zařazením 34. stupně je přechod dokončen. Nyní můžeme až do 51. stupně řadit vyšší stupně bežným způsobem (jízdní páka do polohy +1). 51. stupeň je hospodárný stupeň na sérioparalelním zapojení trakčních motorů, tzn. že rozjezdový odporník je zcela vyřazen. Pro další zvýšení rychlosti přesuneme směrovou páku z polohy P do Sh a jízdní páku opět přepínáme do polohy +1. Tím zařazujeme další stupně (52.-56. stupeň), které postupně zeslabují buzení elektromotorů. Při zařazeném 56. jízdním stupni je buzení motorů maximálně zeslabeno a lokomotiva jede nejvyšší možnou rychlostí. Chceme-li snížit rychlost, můžeme řadit nižší jízdní stupně přepínáním páky z polohy J do polohy -1, čímž se zařadí nižší jízdní stupeň. Pokud lokomotiva jede ve výběhu a po jeho ukončení se potřebujeme dostat rychle na stupně, použijeme polohu + na jízdním kontroléru. Kontrolér pak samočinně krokuje nahoru.

Animace řízení lokomotivy 150/151

ŘÍZENÍ LOKOMOTIVY V REŽIMU BRZDA

Lokomotivy řad 150 a 151 jsou vybaveny výkonnou elektrodynamickou odporovou brzdou (EDB), ovládanou rovněž jízdním (řídicím) kontrolérem. Pokud stroj jede v režimu Jízda, musíme pro zahájení elektrodynamického brzdění nejprve zkrokovat ze stupňů. To provedeme přesunutím jízdní páky z polohy J do polohy 0. Kontrolér zkrokuje na 0, a potom již můžeme jízdní páku přestavit do B. Tím dojde k zapojení brzdného schématu. Nyní jízdní páku přesuneme z polohy B do polohy B+, čímž navolíme požadovanou brzdnou sílu. Poloha B+ není aretovaná, takže páka se vrátí zpět do polohy B. Navolením brzdné síly regulujeme tlak v převodníku, který mění tlak vzduchu na elektrický signál, který je přiváděn do regulátoru elektrodynamické brzdy. Chceme-li snížit brzdnou sílu, posuneme jízdní páku z polohy B do polohy B- a upravíme brzdnou sílu. Ani tato poloha není aretovaná, páka se tedy vrací zpět do polohy B. Chceme-li ukončit brždění, přejdeme zpět do polohy J na jízdní páce. Zařazen je nultý stupeň, takže opět najedeme na požadovaný jízdní stupeň a pokračujeme v jízde.

Poznámka: Při brzdění pneumatickou brzdou je elektrodynamická brzda uváděna do činnosti samočinně.
Rychlá navigace
Drážní vozidla Přehled vozidel v Atlasu Jak se řídí lokomotiva Značení hnacích vozidel Nátěry hnacích vozidel Nerealizovaná vozidla Typy drážních vozidel Kategorie vlaků ČD Konstrukce lokomotiv Pojezdy, podvozky Spalovací motory lokomotiv Přenosy výkonu Regulátory trakčního soustrojí Trakční motory Trakční transformátory Brzdová zařízení Stanoviště, strojovny Kontroléry, odporníky Trakční měniče Sběrače, odpojovače Hlavní vypínače, el. ochrany Lexikon pojmů O Atlasu lokomotiv Kontakt Použité prameny Partneři
ŽelPage Karosářské práce
Statistika